Πόσο συχνά πρέπει να χρησιμοποιώ απλές Disk Optimizeron υπολογιστή μου;How often should I use Simple Disk Optimizeron my computer?

Η απλή απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι τακτικά! Δεν μπορείτε ποτέ να έχουν πάρα πολύ συντήρηση για τον υπολογιστή σας. Στην ελάχιστη σας συνιστούμε να εκτελέσετε απλές Disk Optimizer μία φορά το μήνα και να περάσουν από όλα τα κύρια χαρακτηριστικά για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι σε καλύτερη κατάσταση. Θυμηθείτε να κάνετε χρήση του απλού Disk Optimizer Scheduler να τρέχει αυτόματα εργασίες σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Δυστυχώς αυτό δεν βοήθησε. Τι πρόβλημα είναι εσείς αντιμετωπίζετε;
Μεγάλη! Ευχαριστώ για την ανατροφοδότηση.
Μήπως αυτή η απάντηση να βοηθήσει;
Επεξεργασία μετάφραση
Αυτόματη μετάφραση (Google):
Φόρτωση ...
Αντιγραφή στο συντάκτη
or Ακύρωση