SIMPLE DISK OPTIMIZER SLUTBRUGERLICENSAFTALE

VIGTIGT! LÆS ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE LICENSAFTALE INDEN BRUG AF SOFTWARE FRA SIMPLESTAR. Corel Corporation OG/ELLER VIRKSOMHEDENS DATTERSELSKABER ("SIMPLESTAR") ER GLAD(E) FOR AT GIVE SIMPLESTARS SOFTWARE TIL DEM I LICENS SOM DEN PERSON, VIRKSOMHED ELLER ANDEN JURIDISKE ENHED, DER VIL BRUGE SOFTWAREN (OMTALT I NEDENSTÅENDE SOM "DE", "DEM" ELLER "DERES"), PÅ BETINGELSE AF, AT DE ACCEPTERER ALLE VILKÅRENE I DENNE AFTALE. DET ER EN JURIDISK OG RETSGYLDIG KONTRAKT MELLEM DEM OG SIMPLESTAR. VED AT KLIKKE PÅ KNAPPEN "ACCEPTER" ELLER "JA" ELLER EN ANDEN INDIKATOR FOR DERES ELEKTRONISKE ACCEPT AF DENNE AFTALE, INSTALLERE DEN DOWNLOADEDE SOFTWARE, ÅBNE SOFTWAREN ONLINE ELLER, HVIS RELEVANT, BRYDE FORSEGLINGEN AF DET KONKRETE MEDIE, DER INDEHOLDER SOFTWAREN, ACCEPTERER DE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE AFTALE. HVIS DE IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DE IKKE KLIKKE PÅ KNAPPEN "ACCEPTER" ELLER "JA" ELLER EN ANDEN INDIKATOR FOR DERES ELEKTRONISKE ACCEPT AF DENNE AFTALE, OG DE MÅ IKKE BRUGE ELLER ÅBNE DENNE SOFTWARE.

Simple Disk Optimizer er et Windows-program til optimering af registreringsdatabasen, som kan hjælpe Dem med at få computeren til at køre med færre problemer og bedre ydeevne.

1. Licens

1.1 Den software, der følger med eller er tilgængelig via denne licens (samlet kaldet "Software") tilhører SimpleStar eller virksomhedens licenshavere og er beskyttet af lovgivningen om copyright. Den immaterielle ejendomsret til Softwaren vil stadig tilhøre SimpleStar, men De vil have visse rettigheder til at bruge Softwaren efter Deres accept af denne licens. Denne licens styrer enhver frigivelse, revision eller forbedring af Softwaren, som SimpleStar kan skabe.

1.2 Med undtagelse af eventuelle ændringer foretaget i et licenscertifikat, licenskupon eller licensnøgle (samlet kaldet "Licensnøgle") fra SimpleStar, der medfølger, går forud for eller efterfølger denne licens, er Deres rettigheder og forpligtelser, hvad angår brugen af denne Software, som følger:

De er berettiget til at:

A. bruge Softwaren på eller i forbindelse med op til (i) det antal af computere, der er angivet i Deres bestilling af Softwaren, eller (ii) i tilfælde, hvor Softwaren er købt på en cd eller andet fysisk medie, det antal, der er angivet på pakken med Softwaren, eller (iii) hvis De har modtaget Softwaren i forbindelse med anden hardware eller software, udelukkende i forbindelse med en sådan anden hardware eller software.

B. overføre Softwaren permanent til en anden person eller enhed, såfremt De først underretter SimpleStar skriftligt om Deres intention, og såfremt De ikke beholder nogen kopier af Softwaren, samt at modtageren accepterer vilkårene i denne licens.

1.3 Uagtet Afsnit 1.2 ovenfor, må De, hvis en Licensnøgle medfølger, går forud for eller efterfølger denne licens:

A. foretage det antal kopier af den Software, der er givet i licens til Dem af SimpleStar, som det er angivet i Deres Licensnøgle. Deres Licensnøgle udgør beviset på Deres ret til at foretage sådanne kopier.

B. foretage en sikkerhedskopi af Softwaren, eller kopiere Softwaren til harddisken på Deres computer og beholde originalen som sikkerhedskopi.

C. bruge Softwaren på et netværk, hvis De har en kopi af Softwaren med licens for hver computer, der kan få adgang til Softwaren via det pågældende netværk.

D. bruge Softwaren på den samme computer til at oprette en billedfil af en harddisk på den pågældende computer og gemme billedfilen på et flytbart medie til brug i forbindelse med gendannelse ved nedbrud.

E. bruge Softwaren til at oprette en startdisk til genanvendelse af det harddiskbillede, der blev oprettet til gendannelse ved nedbrud, på harddisken på den samme computer.

F. bruge Softwaren til at klone en harddisk fra den samme computer til en erstatningscomputer, og bruge Softwaren på erstatningscomputeren, såfremt Softwaren er blevet fjernet fra den oprindelige computer.

1.4 De er ikke berettiget til at:

A. bruge Softwaren på en måde, der ikke er autoriseret i denne licens.

B. kopiere den trykte dokumentation, der følger med Softwaren.

C. underlicensere, udleje eller lease en del af Softwaren.

D. foretage reverse engineering, dekompilere, disassemblere, ændre, oversætte, forsøge at finde Softwarens kildekode eller viderebearbejde Softwaren.

E. bruge en tidligere version eller kopi af Softwaren, efter De har modtaget et diskerstatningssæt eller en opgraderet version. Ved opgradering af Softwaren skal alle kopier af den tidligere version destrueres.

F. bruge en senere version af Softwaren end den, der er leveret her, medmindre De har købt en opgraderingsforsikring eller på anden vis har købt rettigheden til at bruge en sådan senere version.

G. bruge Softwaren til at oprette flere computere eller harddiske, der ikke er knyttet til den oprindelige computer, med lignende eller identiske konfigurationer som den oprindelige computer eller harddisk.

1.5 Softwaren installeres som en gratis prøveversion og kan kun bruges med alle dens funktioner efter køb af en licensnøgle. En bruger må afinstallere denne Software når som helst ved hjælp af de standardprocedurer for afinstallation, der tilbydes med computerens operativsystem via computerens mappe "Kontrolpanel>Tilføj/fjern programmer", valg af "Simple Disk Optimizer" fra listen over installerede programmer og klik på knappen "Skift/fjern".

Som standard installeres der sammen med Softwaren en genvej, så De let kan få adgang til den fra skrivebordet i Windows eller værktøjslinjen Hurtig start. Hvis De ikke ønsker at installere disse genveje, kan De fravælge dem under installationen. Programmet kan efter installationen også åbnes fra proceslinjen i Windows, når programmet kører.

2. Løbetid; Ophør

2.1. Løbetid

Denne aftales indledende løbetid starter på den dato, hvor De downloader eller på anden via erhverver Softwaren, og vil fortsætte

(i) i den periode, De angav i Deres bestilling af Software.

(ii) i den periode, der er angivet på pakken med Softwaren, hvis De købte Softwaren på cd eller andet fysisk medie.

(iii) i den periode, der er angivet af Deres leverandør, hvis De modtog Softwaren i forbindelse med anden hardware eller software. Hvis der er muligt at forny løbetiden, vil SimpleStar underrette Dem om muligheden for at købe fornyelser og om fornyelsesprisen på det aktuelle tidspunkt. Den indledende løbetid og eventuelle fornyelser, der købes, angives som "Løbetid" i denne aftale.

2.2. Ophør

SimpleStar, foruden andre rettigheder, der måtte være gældende ifølge lovgivningen eller såfremt det findes rimeligt, er berettiget til at bringe denne aftale til ophør når som helst og uden varsel, hvis De foretager et materielt brud på denne aftale.

2.3. Ikrafttrædelse af ophør

Ved udløbet eller ophøret af denne aftale skal De ophøre med at bruge Softwaren. SimpleStar kan ophøre med at gøre opdateringer tilgængelige for Dem, og Softwaren kan ophøre med at fungere. Afsnit 1.4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 13 er gyldige efter udløbet eller ophøret af denne aftale.

3. Ejerskab

SimpleStar forbeholder sig alle rettigheder til Softwaren, der ikke udtrykkeligt er givet i denne aftale. Alle copyrights, varemærker og andre tænkelige rettigheder til immaterielle rettigheder og til Softwaren tilhører SimpleStar eller virksomhedens licensgivere og er beskyttet af lovgivningen om copyright, internationale traktater og anden gældende lovgivning i USA og udlandet. Enhver kopi af Softwaren, som De har ret til at foretage i henhold til denne aftale, skal indeholde hele meddelelsen om copyright samt andre meddelelser, der er indeholdt i den originale kopi af Softwaren.

4. Indholdsopdateringer

De anerkender at visse softwareprodukter fra SimpleStar bruger indhold, der opdateres fra tid til anden. Produkter til opdatering af drivere bruger f.eks. opdaterede computerkomponenter, drivere og filversioner og/eller opdaterede BIOS-versioner, og funktioner til levering af indhold bruger opdaterede URL-links osv. (samlet kaldet "Indholdsopdateringer"). De kan få Indholdsopdateringer i enhver periode, hvortil De har (i) købt et abonnement til Indholdsopdateringer til Softwaren (inklusive eventuelle abonnementer, der følger med Deres oprindelige køb af Softwaren), (ii) købt opgraderingsforsikring til Softwaren, (iii) indgået i en vedligeholdelsesaftale, der inkluderer Indholdsopdateringer, eller (iv) købt rettigheden til at få Indholdsopdateringer på anden, separat vis. Denne licens giver Dem kun tilladelse til at få og bruge Indholdsopdateringer i det omfang, det udtrykkeligt er angivet ovenfor. De anerkender endvidere, at De rutinemæssigt skal downloade og tillade installation af opdateringer for at få det maksimale udbytte af Softwaren.

5. Garanti

SimpleStar garanterer, at det medie, som Softwaren er distribueret gennem, er fejlfri i en periode på tredive (30) dage fra den dato, hvor De har købt Softwaren ("Garantiperiode"). Deres eneste retsmiddel i tilfælde af brud på denne garanti er, at SimpleStar erstatter eventuelle fejlbesatte medier, der returneres til SimpleStar inden for Garantiperioden, eller, hvis Afsnit 6 nedenfor gør sig gældende, refunderer det beløb, De betalte for Softwaren. SimpleStar garanterer ikke, at Softwaren opfylder Deres krav, eller at brug af Softwaren vil være uafbrudt eller fejlfri. For at kunne udøve Deres rettigheder i henhold til dette Afsnit 5 skal De afinstallere og destruere alle kopier af Softwaren, som De måtte have foretaget (inklusive arkiveringskopier), og (i) hvis De købte Softwaren via download, følge vejledningen i den bekræftelses-e-mail, De modtog i forbindelse med købet, eller (ii) for alle andre køb, returnere Softwaren i dens originale pakning sammen med kvitteringen til købsstedet.

OVENSTÅENDE GARANTI ER EKSKLUSIV OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE ELLER UUDTALTE, HERUNDER UUDTALTE GARANTIER FOR SALGBARHED, ANVENDELIGHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. DENNE GARANTI GIVER DEM SÆRLIGE JURIDISKE RETTIGHEDER. DE KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG FRA LAND TIL LAND.

6. Fuld returret

Hvis De er den oprindelige licenstager af denne kopi af Softwaren og ikke er helt tilfreds med den af en eller anden årsag, har De fuld returret på det beløb, De har betalt for Softwaren (fratrukket afgifter til levering, håndtering samt andre gældende afgifter), ved at underrette SimpleStars kundeservice eller forhandleren skriftligt herom på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af den periode på tredive (30) dage, som følger efter købsdatoen ("Garantiperioden"). Hvis De modtog Softwaren som en del af et "pakkeprodukt" sammen med købet af Deres pc eller andre computerkomponenter, eller hvis De ikke underretter SimpleStars kundeservice eller forhandleren inden for Garantiperioden, er De ikke berettiget til en refusion.

7. Beskyttelse af personlige oplysninger

7.1. SimpleStar kan levere en hvilken som helst meddelelse til Dem via et pop op-vindue, en dialogboks, en e-mail eller andre midler, selvom De ikke modtager meddelelsen medmindre, eller indtil, De starter Softwaren. En sådan meddelelse anses som leveret på den dato, hvor SimpleStar første gang gør den tilgængelig gennem Softwaren, uanset hvornår De rent faktisk modtager den.

7.2 De anerkender, at SimpleStar indhenter visse oplysninger angående brugerne af Softwaren, herunder visse oplysninger, der kan identificere Dem personligt. De samtykker herved til SimpleStars indhentning og brug af sådanne oplysninger og accepterer, at SimpleStars indhentning og brug af sådanne oplysninger er underlagt SimpleStars Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der aktuelt er udgivet på www.simplestar.com, og som SimpleStar kan revidere fra tid til anden.

8. Ansvarsfraskrivelse

MED UNDTAGELSE AF, HVAD DER UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I AFSNIT 5 I DENNE AFTALE, FRASKRIVER SIMPLESTAR SIG ALLE ANDRE GARANTIER MED HENSYN TIL SOFTWAREN, MEDIER OG ANDRE EMNER, DER ER OMTALT I DENNE AFTALE, HVAD ENTEN DET ER UDTRYKKELIGT ELLER UUDTALT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DEN UUDTALTE GARANTI FOR SALGBARHED, DEN UUDTALTE GARANTI FOR ANVENDELIGHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL OG UUDTALT GARANTI FOR IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. SIMPLESTAR GARANTERER IKKE, AT BRUGEN AF SOFTWAREN VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI. Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger af en uudtalt garanti, så ovenstående begrænsninger gælder muligvis ikke for Dem. De kan have andre rettigheder, der varierer fra jurisdiktion til jurisdiktion.

9. Ansvarsbegrænsning

9.1. NOGLE STATER OG LANDE, HERUNDER MEDLEMSLANDE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, TILLADER IKKE BEGRÆNSNING ELLER EKSKLUSION AF ANSVAR FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ NEDENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER EKSKLUSION GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DEM.

9.2. I DET MAKSIMALE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, OG UANSET OM DE RETSMIDLER, DER ER ANGIVET HERI, SLÅR FEJL I DERES ESSENTIELLE FORMÅL, OG UAGTET NOGET SOM HELST HERI, DER ANGIVER DET MODSATTE:

(A) UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL SIMPLESTAR ELLER VIRKSOMHEDENS LICENSGIVERE HAVE NOGEN FORPLIGTELSER ELLER ANSVAR OVER FOR DEM FOR DEFEKTER, FEJLFUNKTION, BESKADIGELSE ELLER TAB, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DERES INSTALLATION ELLER BRUG AF SOFTWARE, HARDWARE, UDSTYR, EKSTERNE ENHEDER ELLER ANDRE PRODUKTER FRA TREDJEPART, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDHOLDSOPDATERINGER, DRIVERE ELLER ANDRE FILER, DER MODTAGES FRA TREDJEPART (SAMLET KALDET "TREDJEPARTSPRODUKTER"), DER MODTAGES I FORBINDELSE MED DERES (ELLER ENHVER TREDJEPARTS) BRUG AF SOFTWAREN. ALLE GARANTIER OG FORPLIGTELSER FRA TREDJEPART I FORBINDELSE MED TREDJEPARTSPRODUKTER LIGGER UDEN FOR DENNE AFTALES OMFANG OG SKAL HÅNDTERES I EN SEPARAT AFTALE MELLEM DEM OG SÅDANNE TREDJEPARTER.

(B) UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL SIMPLESTAR ELLER VIRKSOMHEDENS LICENSGIVERE VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DEM FOR SÆRSKADER, FØLGESKADER, PØNALT BEGRUNDEDE SKADER, INDIREKTE ELLER LIGNENDE SKADER, HERUNDER TABT PROFIT ELLER MISTEDE DATA, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN ELLER DEN MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREN, SELVOM SIMPLESTAR ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

(C) UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL SIMPLESTAR ELLER VIRKSOMHEDENS LICENSGIVERES ERSTATNINGSANSVAR OVERSTIGE KØBSPRISEN FOR SOFTWAREN.

9.3. DEN ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNING, DER ER ANGIVET OVENFOR, ER GÆLDENDE UANSET, OM DE ACCEPTERER SOFTWAREN ELLER EJ.

10. Afgifter

De er ansvarlig for betaling af alle afgifter i forbindelse med salg og brug samt lignende afgifter, der har relation til licensen til Softwaren.

11. Regeringsbrugere

Hvis Softwaren downloades eller åbnes af eller på vegne af USA, landets repræsentationer og/eller midler ("Den amerikanske regering"), leveres den med begrænsede rettigheder. Brug, duplikering eller afsløring af Softwaren af Den amerikanske regering er underlagt de begrænsninger, der er angivet i underparagraf (c)(1)(ii) i Rights in Technical Data and Computer Software (klausulen om rettigheder i tekniske data og computersoftware) i DFARS 252-227-7013 eller underparagrafferne (c)(1) og (2) i Commercial Computer Software-Restricted Rights (begrænsede rettigheder i kommerciel computersoftware) hos 48 CFR 52.227-19, efter relevans.

12. Eksportkontrol

Softwaren og underliggende oplysninger og teknologi må ikke downloades, åbnes eller på anden vis eksporteres eller geneksporteres, medmindre det er autoriseret af lovgivningen i USA og lovgivningen i den jurisdiktion, hvor Softwaren blev anskaffet. Navnlig gælder det, at Softwaren ikke må eksporteres eller geneksporteres (i) til (eller til en indbygger eller bosiddende i) Cuba, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller andre lande, som USA har indført handelsforbud med, eller (ii) til nogen på det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede indbyggere eller det amerikanske handelsministeriums tabel over afviste bestillinger. Ved at downloade, åbne eller bruge Softwaren accepterer De føromtalte, og De står inde for og garanterer, at De ikke befinder dem i, er under kontrol af eller er indbygger eller bosiddende i et sådant land eller på en sådan liste.

13. Generelle vilkår

13.1 Denne aftale er underlagt lovgivningen i staten Californien, USA, og de relevante domstole i staten Californien, USA, har eksklusiv jurisdiktion over enhver tvist, der måtte opstå som følge af Deres brug af Softwaren. Hvis en bestemmelse i denne aftale ugyldiggøres af en domstol, der har kompetent jurisdiktion, vil ugyldigheden af en sådan bestemmelse ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser i denne aftale, som vil forblive fuldgyldige og i kraft. Ingen dispensation af nogen vilkår i denne aftale vil blive anset for yderligere eller fortsat dispensation for et sådant vilkår eller nogle andre vilkår.

13.2 Denne aftale blev oprindelig skrevet på engelsk. Selvom SimpleStar kan levere en eller flere oversættelser til Dem, vil den engelske version være gældende i tilfælde af konflikter eller uoverensstemmelser.

13.3 Denne aftale udgør hele aftalen mellem Dem og SimpleStar, hvad angår denne transaktion og eventuelle tidligere erklæringer eller fremstillinger. Enhver ændring til denne aftale skal ske skriftligt og underskrevet af en autoriseret repræsentant for Corel Corporation.

14. Installation

Programmet understøtter lydløs installation, dvs. applikationen kan installeres uden at vise installationsvinduerne og uden at vise vejledninger.

Copyright © 2024 Corel. Alle rettigheder forbeholdt. Brugerbetingelser | Privatliv | Cookies | EULA | Sælg/del ikke mine oplysninger | Administrer mine cookies

Vores mest populære
PC-bundt er på tilbud!
  • Optimer din PC-ydeevne
  • Beskyt dine private data
  • Forbedr PC-sikkerheden
Kun i dag - op til 50% rabat!
Gem
Op til
50
%
SIDSTE CHANCE: Spar op til 50% på vores bedste pakker. Tilbuddet udløber snart! Få nu