Γιατί έχω τα ίδια σφάλματα στον υπολογιστή μου ύστερα από αρκετούς ελέγχους?Γιατί έχω τα ίδια σφάλματα στον υπολογιστή μου ύστερα από αρκετούς ελέγχους;

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση του Simple Registry Cleaner.

ΤοSimple Registry Cleaner βρίσκει και διορθώνει σφάλματα. Κάποια προγράμματα δυστυχώς μπορεί να ξαναδημιουργούν τις ίδιες άκυρες καταχωρήσεις που έχουν διαγραφεί στο πρώτο σκανάρισμα και το Simple Registry Cleaner θα τις βρεί ξανά στο σύστημά σας. Για παράδειγμα, όταν εκτελείται ένα πρόγραμμα, μπορεί να δημιουργήσει φακέλους και να βάλει καταχωρήσεις στο Registry που να αναφέρουν αυτούς τους φακέλους. Όταν το πρόγραμμα κλείνει, μπορεί να διαγράψει αυτούς τους φακέλους από τον σκληρό σας δίσκο αλλά όχι τις καταχωρήσεις που αναφέρουν αυτούς τους φακέλους από το Registry, κι έτσι να δημιουργούνται άκυρες καταχωρήσεις.
Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε όμως, καθώς μικρός αριθμός σφαλμάτων μπορεί να ξαναεμφανιστούν αφού έχουν διαγραφεί από το Simple Registry Cleaner. Για να ξεφορτωθείτε τα σφάλματα αυτά θα πρέπει να βρείτε το πρόγραμμα που τα ξαναδημιουργεί.

Δυστυχώς αυτό δεν βοήθησε. Τι πρόβλημα είναι εσείς αντιμετωπίζετε;
Μεγάλη! Ευχαριστώ για την ανατροφοδότηση.
Μήπως αυτή η απάντηση να βοηθήσει;
Επεξεργασία μετάφραση
Αυτόματη μετάφραση (Google):
Φόρτωση ...
Αντιγραφή στο συντάκτη
or Ακύρωση