Kan jeg ekskludere en driveroppdatering fra å bli lastet ned og installert?Can I exclude a driver update from being downloaded and installed?

Hvis du av en eller annen grunn velger å ikke laste ned og installere en driveroppdatering fra skanneresultatene, har du muligheten til å legge til driveroppdateringen til Driver Exclusion List of Simple Driver Updater.

Slik ekskluderer du en driveroppdatering:

  1. Åpne Simple Driver Updater
  2. Fullfør en skanning for driveroppdateringer
  3. I vinduet for skanneresultater, velg og høyreklikk driveroppdateringen du vil ekskludere, klikk på Ekskluder denne driveren fra fremtidige skanninger
  4. Dette vil flytte driveroppdateringen permanent til Driver Exclusion List of Simple Driver Updater

Du kan alltid gjenopprette ekskluderingene ved å gå til listen over driverekskluderinger og fjerne driveroppdateringen derfra:

Alternativer > Ekskluderinger > Velg driveren > Fjern element

Beklager dette ikke hjalp. Hvilket problem er det du opplever?
Flott! Takk for tilbakemeldingen.
Hadde dette svaret hjelpe?
Rediger oversettelse
Maskinoversettelse (Google):
Loading ...
Kopier til redaktør
or Avbryt