Hvordan kan jeg angre eller gjenopprette register reparasjoner?How do I undo or restore the registry repairs?

Hvis registret reparasjoner ikke har gitt de ønskede resultatene eller har påvirket et bestemt program, har du muligheten til å gjenopprette reparasjonsendringene ved å bruke gjenopprettingsfunksjonen i Simple Registry Cleaner. Slik bruker du Gjenopprett-funksjonen:

  1. Åpne ” Simple Registry Cleaner
  2. Klikk på Alternativer
  3. Velg Gjenopprett
  4. 4. Fra den viste listen velger du sikkerhetskopieringsdatoen for reparasjonene du må gjenopprette
  5. 5. Klikk på Gjenopprett valgt sikkerhetsknapp

Dette vil med hell reversere registret reparasjoner fra bestemt dato og klokkeslett ..

Beklager dette ikke hjalp. Hvilket problem er det du opplever?
Flott! Takk for tilbakemeldingen.
Hadde dette svaret hjelpe?
Rediger oversettelse
Maskinoversettelse (Google):
Loading ...
Kopier til redaktør
or Avbryt