Hvordan kan jeg angre eller gjenopprette register reparasjoner?How do I undo or restore the registry repairs?

Hvis registerreparasjoner av en eller annen grunn ikke har gitt de ønskede resultatene eller har påvirket et bestemt program, har du muligheten til å gjenopprette reparasjonsendringene ved å bruke gjenopprettingsfunksjonen i Simple Registry Cleaner.

Slik bruker du gjenopprettingsfunksjonen:

  1. Åpne ” Simple Registry Cleaner
  2. Klikk på Alternativer
  3. Velg Gjenopprett
  4. 4. Fra listen som vises, velg sikkerhetskopidato for reparasjonene du trenger å gjenopprette
  5. 5. Klikk på Gjenopprett valgt sikkerhetskopi- knapp

Dette vil reversere registerreparasjonene fra den bestemte datoen og klokkeslettet ..

Beklager dette ikke hjalp. Hvilket problem er det du opplever?
Flott! Takk for tilbakemeldingen.
Hadde dette svaret hjelpe?
Rediger oversettelse
Maskinoversettelse (Google):
Loading ...
Kopier til redaktør
or Avbryt