Kommer Enkel Registry Cleaner backup mitt register innan du utför reparationer?Will Simple Registry Cleaner backup my registry before performing repairs?

JA! Enkel Registry Cleaner kommer alltid att göra en säkerhetskopia av ditt register innan det reparerar de upptäckta problemen. Säkerhetskopieringen skapas automatiskt och taggas med datum och tid för skanningen. Som en försiktighetsåtgärd skapar programmet också en hel systemåterställningspunkt för dig. Klicka här för att få reda på hur du kan ladda säkerhetskopiorna och återställa reparationerna.

Ledsen, men det här hjälpte inte. Vilka problem upplever du?
Jättebra! Tack för din återkoppling.
Hjälpte detta svar dig?
Redigera översättning
Maskinöversättning (Google):
Laddar ...
Kopiera till redaktören
or Avbryt Dina