ไดร์เวอร์ที่เรียบง่ายUpdaterгЃ®еђ’гЃ’иЈЅе “Ѓг,¬г,¤гѓ‰Simple Driver UpdaterгЃ® 向け製品ガイド

อัพเดตไดร์เวอร์ง่ายๆ«гЃ¤гЃ “гЃ|

ไดร์เวอร์ที่เรียบง่าย Updater гЃЇгЂЃPCгЃ«жђиј‰гЃ•г,ЊгЃ|гЃ“г <гѓ‡гѓђг,¤г,№гЃ®ж> ґж-°гѓ‰гѓ©г,¤гѓђгѓјг,’гЃІгЃЁгЃ¤гЃІгЃЁгЃ¤г, ¤гѓіг,їгѓјгѓЌгѓѓгѓ€гЃ§жЋўгЃ™ж‰ <й-“г,'зњЃгЃ“гЃ|гЃЏг,Њг <非常に便利なгѓ|гѓјгѓ†г,ЈгѓЄгѓ†г,Јг,Ѕгѓ•гѓ€г, |г,§г,ўгЃ§гЃ™гЂ,е®Ње ... Ёг,№г,гѓЈгѓіг,'е®џиЎЊгЃ™г <гЃЁгЂЃж> ґж-°гѓ‰гѓ©г,¤гѓђгѓјгЃЊи‡Єе <•ж¤ ње‡єєєЊЊ¤Ѓ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№ЎЊЎЊЎЊЎЊЎЊЎЊЎЊЎЊЎЊЎЊЎЊЎЊЎЊЎЊЎЊ, 'жњЂж-°гЃЄзЉ¶ж ... <гЃ«дїќгЃ¤гЃ«гЃЇгЂЃг“гЃЇг,Љг·гѓігѓ-гѓ«гЃ§з°Ў Ќ~гЃ«дЅїгЃ€г <гѓ“гѓјгѓ«гЃЊдёЂз•ЄгЃ§гЃ™гЂ,

ไดร์เวอร์ที่เรียบง่าย Updaterru •гѓ€г,|г,§г,ўг,’гѓ¸,|ѓѓѓѓЃгЃгЃ,

1. гЃ“гЃ“г,’г,ЇгѓЄгѓѓг,Ї гЃ-гЃ|Simpleไดร์เวอร์Updaterг,’гѓЂг,|гѓігѓгѓјгѓ‰гЃ-гЂЃг,¤гѓіг,№гѓ€гѓјгѓ«гЃ-гЃ|гЃЏгЃгЃ•гЃ“гЂ ,
2. г,Ѕгѓ•гѓ€г,|г,§г,ўг,’г,¤гѓіг,№гѓ€гѓјгѓ«гЃ™г <иЈЅе“Ѓг,'гѓЂг,|гѓігѓгѓјгѓ‰гЃ-гЃџг, ‰гЂЃгѓЂг , |гѓігѓгѓјгѓ‰гЃ-гЃџгѓ•г,Ўг,¤гѓ«пј€ DriverReviverSetup.exe пј‰г,’гѓЂгѓ-гѓ«г,ЇгѓЄгѓѓг,ЇгЃ-гЃ|жЊ‡з¤єгЃ«еѕ“гЃ†гЃгЃ’ гЃ§гЂЃжњ¬г,Ѕгѓ•гѓ€г,|г,§г,ўг,’г,¤гѓіг,№гѓ€гѓјгѓ«гЃ§гЃЌгЃѕгЃ™гЂ,
3. г,Ѕгѓ•гѓ€г,|г,§г,ўг,’й- <гЃЏпјЏе®џиЎЊгЃ™г <г,№г,їгѓјгѓ€гѓЎгѓ <ュー> гЃ™гЃ№гЃ|гЃ®гѓ- SimpleStar> Simple Updater ไดร์เวอร์> ไดร์เวอร์ง่าย Updater гЃ®й†гЃ«йЃёжЉћгЃ™г <гЃ <гЂЃгЃѕгЃџгЃЇгѓ‡г,№г,Їгѓ€гѓѓгѓ-гЃ«гЃ,г <ไดร์เวอร์เรียบง่าย Updater гЃ®г,ўг,¤г,ігѓіг,’гѓЂгѓ-гѓ« г,ЇгѓЄгѓѓг,ЇгЃ-гЃѕгЃ™гЂ,

DR_Desktop_icon

โปรแกรมอัพเดตไดร์ฟเวอร์แบบง่ายгородадетскоегорода,

1. ง่ายไดร์เวอร์UpdaterгЃ®гѓ€гѓѓгѓ-гѓЎгѓ <ューバーにгЃ,г <гЂЃг ‘г,®гЃ®еЅўгЃ®пЅўз™»йЊІпЅЈг,ўг,¤г,ігѓіг,’г,ЇгѓЄгѓѓг,ЇгЃ- гЃ|гЃЏгЃгЃ•гЃ ” DR_Activation_step1_ja 2. пЅўгЃ“гЃ“г,’г,ЇгѓЄгѓѓг,ЇгЃ-гЃ|г,гѓјг,’е … ҐеЉ> гЃ-гЃ|гЃЏгЃгЃ•гЃ“пЅЈгЃЁгЃ“гЃ†гѓ†г,г,№гѓ€г ‘г,ЇгѓЄгѓѓг,ЇгЃ-гЃ|гЃЏгЃгЃ•гЃ‘гЂ,гЃ’г,ЊгЃ§гЂЃпЅўгѓ©г,¤г, »гѓіг,№г,ігѓјгѓ‰пЅЈг,’иІјг,Љд»~гЃ’г, <ж-°гЃ-гЃ“г,|г,Јгѓігѓ‰г,|гЃЊзЏѕг,ЊгЃѕгЃ™гЂ, DR_Activation_step2_ja 3. иіје … ҐеѕЊгЃ™гЃђгЃ«еЏ-гЃ’еЏ-гЃЈгЃџиіје … ҐзўєиЄЌгѓЎгѓјгѓ«г,’й- <гЃ "гЃ|гЃЏгЃгЃ•гЃ" г,>> ђђђђђѓЎ¤¤ђ гѓіг,№г,ігѓјгѓ‰пЅЈгЃЊж~ЋиЁ~гЃ•г,ЊгЃ|гЃ“гЃѕгЃ™гЂ,гЃѕгЃљпЅўгѓ©г,¤г, »гѓіг,№г,ігѓјгѓ‰пЅЈг,’йЃёжЉћгЃ-гЃ|гЂЃгѓ†г,г , №гѓ€г,’г,ігѓ” гѓјгЃ-гЃ|гЃЏгЃгЃ•гЃ“гЂ (гѓ†г,г,№гѓ€г,’йЃёжЉћгЃ-гЃ|пЅўCTRLпЅЈг,гѓјг,’жЉјгЃ-гЃЄгЃЊг, ‰пЅўCпЅЈг , ‘жЉјгЃ-гЃ|гЃЏгЃгЃ•гЃ “г,ЃЃ” dr_act_jp_step2 4. ж¬ЎгЃ«ขับรถง่ายUpdaterгЃ«ж€»г,ЉгЂЃпЅўгѓ©г,¤г, »гѓіг,№г,ігѓјгѓ‰пЅЈгЃ®гЃќгЃ°гЃ«гЃ,г <гѓ†г,г,№гѓ €гѓњгѓѓг,Їг,№е† ... гЃ«г«гѓјг,Ѕгѓ«г,'зЅ®гЃ“гЃ|гЃЏгЃгЃ•гЃ“гЂ, гѓњгѓѓг,Їг,№е† ... гЃ«г«гѓјг,Ѕгѓ «г,'зЅ®гЃ“гЃџг, ‰гЂЃе ... €гЃ»гЃ©г,ігѓ” гѓјгЃ-гЃџгѓ†г,г,№гѓ€г,'гѓњгѓѓг,Їг,№е† ... гЃ«иІјг,Љд» ~гЃ'гЃ|гЃЏгЃгЃ•гЃ“гЂ (пЅўCTRLпЅЈг,гѓјг,'жЉјгЃ-гЃЄгЃЊг, ‰пЅўVпЅЈг,'жЉјгЃ-гЃ|гЃЏгЃгЃ•гЃ ‘гЂ,гЃ’ г,ЊгЃ§гѓ†г,г,№ гѓ€гЃЊиІјг,Љд»~гЃ'г, ‰г,ЊгЃѕгЃ™) dr_act_jp_step3 5. иЈЅе“Ѓе† … гЃ«г,ігѓ” гѓјгЃ-гЃџпЅўгѓ©г,¤г, »гѓіг,№г,ігѓјгѓ‰пЅЈг,’иІјг,Љд»~гЃ’гЃџг, ‰гЂЃгЃ,гЃЁгЃЇпЅўд»ЉгЃ™ гЃђSimpleไดร์เวอร์Updaterг,’з™»йЊІгЃ™г <пЅЈгЃЁгЃ“гЃ†гѓњг,їгѓіг,'г,ЇгѓЄгѓѓг,ЇгЃ™г <гЃгЃ'гЃ§гЃ™гЂ, гЃЉг,ЃгЃ§гЃЁгЃ†гЃ” гЃ- гЃ“гЃѕгЃ™! иЈЅе“ЃгЃЊз™»йЊІгЃ•г,ЊгЃѕгЃ-гЃџгЂ,пЅўз™»йЊІпЅЈг,ўг,¤г,ігѓігЃЊгѓ€гѓѓгѓ-гѓЎгѓ <ューバーだ<г, ‰ж¶€гЃ€гЃџгЃ“гЃЁгЃ«ж°-гЃҐгЃ <г, Њг <гЃ§гЃ-г, ‡гЃ†гЂ,гѓ€гѓѓгѓ-гѓЎгѓ <ューバーにгЃ,г <пЅўг,Єгѓ-г·гѓ§гѓіпЅЈгѓњг,їгѓіг,'г,ЇгѓЄгѓѓг,ЇгЃ-гЃ|гѓ ©г,¤г, »гѓіг,№г,їгѓ-г,'йЃёгЃ¶гЃЁгЂЃгѓ©г,¤г, »гѓіг,№жѓ ... е±г,'и| <г <гЃ“гЃЁгЃЊгЃ§гЃЌгЃѕгЃ™гЂ ,

โปรแกรมอัพเดตไดร์เวอร์แบบง่ายг”дЅїз “ЁгЃ™г, <

1. ขับรถง่ายUpdaterг,’гЃЉдЅїгЃ“гЃ®гѓ’г,Ѕг,ігѓігЃ§иμ·е <•гЃ•г,ЊгЃџж™, гЂЃгѓ‰гѓ©г,¤гѓђг,'ж> ґж-°гЃ•гЃ> г <гЃџг,ЃгЃ«гЂЃ [д»ЉгЃ™гЃђพีซีг,№г,гѓЈгѓіг,’й- <е§ <гЃ™г <] гѓњг,їгѓіг,’г,ЇгѓЄгѓѓг,ЇгЃ-гЃ|гЂЃг, ігѓігѓ” ューг,їгѓјгЃ®г,№г,гѓЈгѓіг,’иЎЊгЃЈгЃ|дё <гЃ•гЃ“гЂ, dr_ja_use_step1 г,№г,гѓЈгѓігѓ-гѓг, »г,№г,’е®Њдє†гЃ-гЂЃзμђжћњг,’иЎЁз¤єгЃ™г <гЃѕгЃ§гЃЉеѕ ... гЃЎгЃЏгЃгЃ•гЃ“гЂ, dr_ja_use_step2 2. г·г,№гѓ†гѓгЃ®г,№г,гѓЈгѓігЃ®ж¬ЎгЃ«гЂЃгЃЉдЅїгЃ“гЃ®гѓ’г,Ѕг,ігѓігЃ«жњ‰еЉ№гЃЄгѓ‰гѓ©г,¤гѓђгЃ®ж > ґж-°гѓЄг,№гѓ€гЂЃгЃѕгЃџгЂЃгЃќг,ЊгЃ«е№іиЎЊгЃ-гЃ|гѓ‰гѓ©г,¤гѓђгЃ®е№ґж•°гЃЊиЎЁз¤єгЃ•г,ЊгЃѕгЃ™гЂ, dr_ja_use_step3 3. гЃ“г,Њг, ‰гЃ®гѓ‰гѓ©г,¤гѓђг,’1гЃ¤гЃљгЃ¤гЂЃгЃѕгЃџгЃЇе … ЁгЃ|еђЊж™, гЃ«гѓЂг,|гѓігѓгѓјгѓ‰гЃ-гЃ|ж> ґж-°гЃ™ г <гЃ“гЃЁг,,гЃ§гЃЌгЃѕгЃ™гЂ, еЌ~гЃ«гЂЃж> ґж-°гЃ-гЃџгЃ“гѓ‰гѓ©г,¤гѓђг,’йЃёжЉћгЃ-гЃ| [йЃёжЉћгЃ-гЃџй … з> ®г ‘ж> ґж-°] гѓњг,їгѓіг,’г,ЇгѓЄгѓѓг,ЇгЃ™г <гЃгЃ'гЃ§гЂЃж> ґж-°гѓЂг,|гѓігѓгѓјгѓ‰гЃ®йЂІжЌ-зЉ¶жіЃг,’зўєиЄЌгЃ™г, <гЃ "гЃЁгЃЊгЃ§гЃЌгЃѕгЃ™, 4. гѓѓг | | ѓѓЃџЃџ™зЊЊЊєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєЊєЊЊЊЊЊЊЊЊЊЊЊЊЊЊ¤¤¤¤¤¤¤ ‘иЎЁгЃ™гЂЃи|е’Љг,|г,Јгѓігѓ‰г,|гЃЊиЎЁз¤єгЃ•г,ЊгЃ|гЃ“г <гЃ ЁжЂќгЃ“гЃѕгЃ™гЂ,г,¤гѓіг,№гѓ€гѓјгѓ«г,'й- <е§ <гЃ™г <гЃ«гЃЇ [г,¤гѓіг,№гѓ€гѓјгѓ«] гѓњг,їгѓіг’ г,ЇгѓЄгѓѓг,ЇгЃ-гЃ|дё <гЃ•гЃ“гЂ,гЃ™г <гЃЁгЂЃгЃ“гЃ®гѓ-гѓг, °гѓ©гѓгЃЊгЂЃгЃ™гЃђгЃ«еЏ¤гЃ“гѓ‰гѓ©г,¤гѓђгЃ® гѓђгѓѓг,Їг,ўгѓѓгѓ-г,'и‡Єе <•зљ“гЃ«дЅњж€ђгЃ-гЃѕгЃ™гЂ 5. гѓ‰гѓ©г,¤гѓђгЃ®гѓђгѓѓг,Їг,ўгѓѓгѓ-гЃЇгЂЃгѓ‰гѓ©г,¤ гѓђгЃ®ж> ґж-°гЃ§гѓЂг,|гѓігѓгѓјгѓ‰гЃ•г,ЊгЂЃе®џйљ> гЃ«г,¤гѓіг,№гѓ€гѓјгѓ«гЃ•г,ЊгЃџзμЊз·ЇгЃ«еѕ“гЃЈгЃ|гЃ“гЃѕгЃ™ гЂ 6. г,¤гѓіг,№гѓ€гѓјгѓ«е®Њдє†еѕЊгЂЃж> ґж-°г,’еЏЌж~гЃ•гЃ> г <гЃџг,ЃгЃ«г ЂЃгЃЉдЅїгЃ“гЃ®г,ігѓігѓ” ューг,їгѓјг,'е†Ќиμ·е <•гЃ•гЃ> г <г, €гЃ†гЃ«жЊ‡з¤єгЃЊгЃ,г,ЉгЃѕгЃ™гЂ, гѓ'г, Ѕг,ігѓіг,'е†Ќиμ·е <•гЃ•г,ЊгЃџж™, гЃ«гЂЃSimpleไดร์เวอร์Updaterг,'дЅїз” ЁгЃ-гЃ|гѓ‰гѓ©г,¤гѓђгЃЊе•ЏйЎЊгЃЄгЃЏж> ґж-°гЃ•г, ЊгЃ|гЃ“г <гЃ ‘гЃЁг,'гЃ’ зўєиЄЌдё <гЃ•гЃ“гЂ,

гѓђгѓѓг,Їг,ўгѓѓгѓ-

ไดร์เวอร์ Updater ง่ายЃЃЃЃЃѓѓѓѓѓѓѓѓѓѓѓѓґЃЃѓ ‘еЏ-г <гЃ“гЃЁг“、以前にг,¤гѓіг,№гѓ€гѓјгѓ«гЃ•г,ЊгЃџгѓ‰гѓ©г,¤гѓђгЃ®ж> ґж-°г,’еѕ ©е … ѓЃЃЃЃгггЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇЃЇ , ¤гѓђгЃ®гѓђгѓѓг,Їг,ўгѓѓгѓ-гЃЃгЃѕгЃџгЃЇеѕ©е … ѓг,’гЃ™г, <гЃџг,ЃгЃ«гЃЃЎЁЎЁЎЁєЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃ гЂ, dr_ja_backmgr 1. гѓђгѓѓг,Їг,ўгѓѓгѓ-г,’й- <е§ <–ドラг,¤гѓђг,'дёЂгЃ¤гЂЃгЃѕгЃџгЃЇе … ЁгЃ|гЃ®гѓ‰гѓ©г,¤гѓђг,’гѓђгѓѓг,Їг , ўгѓѓгѓ-гЃ-гЃѕгЃ™ 2. еѕ©е … ѓг,’й- <е§ <–一つのドラг,¤гѓђгЃ®ж> ґж-°гЂЃгЃѕгЃџгЃЇгѓ‰гѓ©г,¤гѓђгЃ ®е … ЁгЃ|гЃ®ж> ґж-°г,’еѕ©е … ѓгЃ•гЃ> гЃѕгЃ™

г,Єгѓ-г·гѓ§гѓі

dr_ja_options 1. ёё€¬Ёљљљ гЃ “гЃоз” »йќўгЃ§гЃЇгЂЃиЁе®љгЃ«й-ўўЈЈЁЃЃ€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃЃ иЁЂЄћЄћЄћЃёжЉћг,’и| <гЃ¤гЃ'г, <гЃ "гЃЁгЃЊгЃ§гЃЌгЃѕгЃ™, 2. гѓ©г,¤г, »гѓіг,№. гЃ“гЃ®гѓљгѓјг,ёгЃ§гЃЇгЂЃгЃ” и‡Єиє«гЃ®Simpleไดร์เวอร์อัพเดต©гЃ§гЃ®гѓг,¤г, »гѓіг,№гЃ®и©ізґ°гЃ«з> ®г,’йЂљгЃ™ гЃ “гЃЁг,” гЃЃе … ҐеЉ> гЃ™г, <гЃ "гЃЁгЃЊгЃ§гЃЌгЃѕгЃ™, 3. еЇѕи±Ўе¤-гѓ‰гѓ©г,¤гѓђгѓј. гЃ“гЃ®з” »йќўгЃ§гЂЃй™¤е¤-гЃ™г <гѓ‰гѓ©г,¤гѓђг,'з®Ўзђ†гЃ§гЃЌгЃѕгЃ™гЂ,гѓ‰гѓ©г,¤гѓђг' 除е¤-гЃ™г <гЃ“гЃЁг“、以前に除е¤-гЃ•г,ЊгЃџгѓ‰гѓ©г,¤гѓђг,'еѕ©е ... ѓгЃ™г, <гЃ "гЃЁг,ггогЃЌгЃѕгЃ™, 4. г,№г, ±г,ёгѓҐгѓјгѓ«

гЃ “гЃоз” »йќўгЃ§гЃЇupЃUpdater Driver Updater гЃЊиїЅйљЏгЃ™г, <г,№г, ±г,ёгѓҐгѓјгѓ«г,'дЅњжђгЃ§гЃЌгЃѕгЃ™г,,ЃЉЃЉЃЃгЃЃЃЃЃ €гЃ§иЁе®љгЃ§гЃЌгЂЃйЃёжЉћгЃ•г,ЊгЃџг,,гЃ®г,'з°ЎеЌ~гЃ«дїќе~гЃ™г <гЃ“гЃЁгЃЊгЃ§гЃЌгЃѕгЃ™гЂ,

ไดร์เวอร์ที่เรียบง่าย Updater гЃ®г,μгѓќгѓјгѓ€гЃЊеї … и|ЃгЃ§гЃ™гЃ
ขออภัยนี้ไม่ได้ช่วย คุณกำลังประสบปัญหาอะไร?
Great! ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น
คำตอบนี้ไม่ช่วย

แก้ไขการแปล
เครื่องแปลภาษา (Google):
กำลังโหลด ...
คัดลอกไปแก้ไข
or ยกเลิก