FORBRUGERLICENSAFTALE

Gældende for de følgende SimpleStar produkter:

Simple Registry Cleaner
Simple Driver Updater
Simple PC Optimizer
Simple Malware Protector
Simple Privacy Protector
Simple Disk Optimizer

VIGTIGT: VÆR VENLIG AT LÆSE BRUGSVILKÅRENE FOR DENNE LICENSAFTALE FØR DU BRUGER SIMPLESTAR SOFTWARE. Corel Corporation OG/ELLER DETS DATTERSELSKABER ("SIMPLESTAR") ER GLADE FOR AT LICENSERE SIMPLESTAR SOFTWARE TIL DIG SOM SOM INDIVID, FIRMA, ELLER ANDEN JURIDISK ENHED SOM VIL GØRE NYTTE AF SOFTWAREN (REFERERET HERUNDER SOM "DIG" ELLER "DIT") PÅ DEN BETINGELSE AT DU ACCEPTERER ALLE BETINGELSERNE I DENNE AFTALE. DETTE ER EN JURIDISK BINDENDE KONTRAKT MELLEM DIG OG SIMPLESTAR. VED AT KLIKKE PÅ "ACCEPTER" ELLER "JA" KNAPPEN ELLER ANDEN INDIKATOR FOR DIN ELEKTRONISKE ACCEPT AF DENNE AFTALE, INSTALLERE DEN DOWNLOADEDE SOFTWARE, TILGÅR SOFTWAREN ONLINE, ELLER, HVIS RELEVANT, BRYDER SEGLET PÅ DET FYSISKE MEDIE SOM INDEHOLDER SOFTWAREN, SÅ ACCEPTERER DU BETINGELSERNE AF DENNE AFTALE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE BETINGELSER, SÅ KLIK IKKE "ACCEPTER" ELLER "JA" KNAPPERNE ELLER ANDRE INDIKATORER AF DIN ELEKTRONISKE ACCEPT AF AFTALEN, OG BRUG IKKE ELLER TILGÅ DENNE SOFTWARE..

1. licens

1.1 Softwaren som medfølger eller er tilgængelig gennem denne licens (samlet "sofwaren") er SimpleStar's ejendom eller dets licenstagere og er beskyttet af ophavsretten. Imens SimpleStar fortsætter med at eje de intellektuelle rettigheder til softwaren, så har du visse rettigheder til at benytte softwaren efter din accept af denne licens. Denne licens regulerer enhver udgivelse, revision eller forbedring af softwaren som SimpleStar måtte levere.

1.2 Medmindre det kan modificeres af et SimpleStar licenscertifikat, licens kupon eller licensnøgle (samlet "Licensnøgle") ledsager, foregår eller følger denne licens, dine rettigheder og forpligtelser med hensyn til brugen af ​​denne software er som følger:

Du har ret til:

A. brug softwaren på eller i forbindelse med op til (i) antallet af computere, der er angivet af din ordre til softwaren, eller (ii) i tilfælde af software købt på cd eller andet fysisk medium, nummer angivet i softwarepakken, eller (iii) hvis du har modtaget Software i kombination med anden hardware eller software, udelukkende i sammenhæng med sådan anden hardware eller software;

B. overføre softwaren permanent til en anden person eller enhed, forudsat at du først underretter SimpleStar om din hensigt skriftligt og at du ikke behøver nogle kopier af softwaren og erhververen accepterer vilkårene i denne licens.

1.3 Uanset afsnit 1.2 ovenfor, hvis en licensnøgle ledsager foregår eller følger denne licens, kan du:

A. Lav det antal kopier af den Software, der er licenseret til dig af SimpleStar som angivet i din licensnøgle. Din licensnøgle skal udgøre bevis for din ret til at foretage sådanne kopier

B. lav en kopi af softwaren til sikkerhedskopiering, eller kopier Softwaren på harddisken på din computer og behold originalen til backup formål.

C. Brug softwaren på et netværk, hvis du har en licenseret kopi af Softwaren til hver computer, der har adgang til softwaren over det netværk; eller

D. Brug softwaren på den samme computer til at oprette en billedfil af en harddisk på den computer og gem billedfilen på et flytbart medie til katastrofeinddrivelsesformål;

E. Brug softwaren til at oprette en boot disk til at anvende harddiskbilledet, der blev oprettet til katastrofeinddrivelsesformål til harddisken på den samme computer; og

F. Brug softwaren til at klone en harddisk fra den samme computer til en erstatningscomputer, og at bruge softwaren på erstatningscomputeren, forudsat at softwaren er blevet fjernet fra den originale computer.

1.4 Du har ikke ret til:

A. brug softwaren på nogen måde ikke godkendt af denne licens

B. kopier den udskrevne dokumentation, der følger med Softwaren;

C. viderelicensere, leje eller lease nogen del af softwaren;

D. reverse engineering, de-compile, disassemble, modificere, oversætte, gøre ethvert forsøg på at opdage kildekoden til softwaren, eller skabe afledte værker fra softwaren;

E. brug en tidligere version eller kopi af softwaren efter du har modtaget et diskudskiftningssæt eller en opgraderet version; ved opgradering af Softwaren skal alle kopier af den tidligere version destrueres

F. brug en senere version af softwaren end det her er angivet medmindre du har købt opgraderingsforsikring eller har ellers særskilt erhvervet retten til at anvende en sådan senere version eller

G. brug softwaren med det formål at oprette flere computere eller harddiske, der ikke er sluttet til den oprindelige computer, med lignende eller identiske konfigurationer til den af ​​den oprindelige computer eller hard disk

1.5 Softwaren er installeret som en gratis prøveversion og kan kun bruges med alle dens funktioner efter køb af en licensnøgle. En bruger kan afinstallere denne software til enhver tid ved hjælp af standardinstallationsprocedurerne som udbydes hos din computers operativsystem, gennem computerens "kontrolpanel", klikkes på "Tilføj / fjern programmer" eller "afinstaller program" vælge "SimpleStar" -produktet fra listen over installerede applikationer, og klik på knappen "Afinstaller / fjern".

2. Semester; Afslutning

2.1. Semester

Den oprindelige opsigelsesperiode for denne Aftale begynder den dato, du har downloadet eller på anden vis erhvervet Softwaren, og vil fortsætte

(i) for det udtryk, du angav i din ordre for softwaren, eller

(ii) hvis du har købt softwaren på cd eller andet fysisk medium, på softwarepakken, eller

(iii) hvis du har modtaget softwaren i kombination med anden hardware eller software, betingelserne der er angivet af din leverandør. Hvis fornyelsesbetingelserne er tilgængelig, vil SimpleStar give meddelelse, der giver dig mulighed for at købe fornyelser til den da-relevante fornyelsespris. De oprindelige betingelser og eventuelle købte fornyelser henvises til i denne aftale som "betingelser"

2.2. Afslutning

SimpleStar, ud over sådanne andre rettigheder kan være tilgængelige på lov eller egenkapital, har ret til at opsige denne aftale til en hvilken som helst tid uden varsel, hvis du begår en væsentlig overtrædelse af denne aftale.

2.3. Effekt af opsigelse

Ved udløbet eller opsigelsen af ​​denne aftale ophører du brugen af softwaren, SimpleStar kan ophøre med at gøre opdateringer tilgængelige for dig, og softwaren kan ophøre med at fungere. Afsnit 1.4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 13 overlever udløb eller ophør af denne aftale.

3. Ejendomsret

SimpleStar forbeholder sig alle rettigheder i softwaren, der ikke udtrykkeligt er givet ved denne aftale. Alt ophavsret, varemærker og andre tænkelige intellektuelle ejendomsrettigheder i og til softwaren er ejet af SimpleStar eller dets licensgivere, og er beskyttet af USA og udenlandske ophavsretlige love, internationale traktater og andre gældende love. Enhver kopi af softwaren, du har lov til at gøre i henhold til denne Aftale skal indeholde hele ophavsretten og andre medtagne meddelelser med den originale kopi af softwaren.

4. Indholdsopdateringer

Du anerkender, at visse SimpleStar-softwareprodukter udnytter indhold, der opdateres fra tid til anden. For eksempel driver opdaterings Produkter bruger opdaterede computer komponenter, drivere og fil versioner og / eller opdaterede BIOS versioner; og indholdsleveringsfunktioner udnytter opdaterede URL-links osv. (samlet set "indholdsopdateringer"). Du kan få indholdsopdateringer for en periode, som du har (i) købt et abonnement for indholdsopdateringer til softwaren (inklusivt ethvert abonnement, der følger med dit oprindelige køb af softwaren), (ii) købt opgraderingsforsikring til softwaren, (iii) indgået en vedligeholdelsesaftale, der indeholder indholds Opdateringer, eller (iv) erhvervet ellers særskilt ret til at opnå Indholdsopdateringer. Undtagen i det omfang udtrykkeligt angivet ovenfor, denne licens tillader ikke, at du får og bruger indholdsopdateringer. Du anerkender yderligere, at du rutinemæssigt skal downloade og tillade installationen af opdateringer for at opnå maksimal fordel af Softwaren.

5. Garanti

SimpleStar garanterer, at mediet, som Softwaren er distribueret på vil være fri for fejl i en periode på tredive (30) dage fra datoen for dit køb af softwaren ("garantiperioden"). Din eneste løsning i tilfælde af brud på denne garanti vil være det SimpleStar erstatter alle defekte medier, der returneres til SimpleStar inden for garantiperioden eller, hvis afsnit 6 nedenfor gælder, refunderer penge du betalte for softwaren. SimpleStar garanterer ikke, at Softwaren vil opfylde dine krav eller denne funktion af softwaren vil være uafbrudt eller fejlfri. For at udøve dine rettigheder under dette afsnit 5 skal du afinstallere og ødelægge alle kopier af Software, du måtte have lavet (inklusiv alle arkivkopier), og (i) hvis du har købt softwaren ved download, følg vejledningen på bekræftelses e-mail, du modtog i forbindelse med købet, eller (ii) for alle andre køb, returner softwaren i sin oprindelige pakke sammen med din kvittering til købsstedet.

Ovennævnte garanti er eksklusiv og i lighed med alle andre garantier, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE AF INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU MÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG LAND TIL LAND.

6. Returret

Hvis du er den originale licenshaver af denne kopi af softwaren og ikke er helt tilfreds med det af en eller anden grund, har du ret til at modtage en refusion af de penge, du betalte for softwaren (mindre fragt, håndtering og eventuelle gældende afgifter) ved at underrette SimpleStar Kundeservice eller Forhandleren skriftligt til enhver tid i løbet af tredive (30) dage efter købsdatoen ("Garanti Periode "). Hvis du har modtaget softwaren som et" bundt" produkt med køb af din pc eller anden computer komponent, eller hvis du undlader at underrette SimpleStar kundeservice eller forhandleren inden for Garanti Perioden har du ikke ret til refusion.

7. Privatliv

7.1. SimpleStar kan give dig besked via pop op-vindue, dialogboks, e-mail eller andre midler, selvom du muligvis ikke modtager meddelelse medmindre og indtil du starter softwaren. Enhver sådan meddelelse vil anses for leveret på datoen SimpleStar først gør det tilgængeligt gennem softwaren, uanset hvornår du faktisk modtager den.

7.2 Du anerkender at SimpleStar samler bestemte informationer angående brugerne og brugen af softwaren, inklusiv bestemte persondata. Du giver hermed dit samtykke til SimpleStars indsamling og brug af sådanne oplysninger, og godkender at SimpleStars indsamling og brug af sådanne informationer vil blive styret af SimpleStars privatlivspolitik, som på nuværende tidspunkt er offentliggjort på www.simplestar.com som SimpleStar reviderer fra tid til anden.

8. Ansvarsfraskrivelse

BORTSET FRA, SOM DET UDTRYKKELIGT ER FASTSAT I AFSNIT 5 AF DENNE AFTALE SIMPLESTAR FRASIGER SIG ALLE ANDRE GARANTIER MED HENSYN TIL DEN SOFTWARE, MEDIA OG ENHVER ANDET FORMÅL AF DENNE AFTALE, OM UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DEN UNDERFORSTÅEDE GARANTI AF SALGBARHED, DEN UNDERFORSTÅEDE GARANTI FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IMPLICERET GARANTI FOR IKKE-OVERTRÆDELSE. SIMPLESTAR GARANTERER IKKE OPERATIONEN AF PROGRAMVAREN ER UFORSTYRRET ELLER FEJLFRI. Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger på en underforstået garanti, så ovenstående begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. Du kan have andre rettigheder, der varierer fra jurisdiktion til jurisdiktion.

9. Ansvarsbegrænsning

9.1. NOGLE STATER OG LANDE, INKLUSIV MEDLEMSLANDE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, GODKENDER IKKE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR FORHOLDS- ELLER FØLGESKADER SÅ NEDENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER EKSKLUSION GÆLDER MULIGVIS IKKE DIG.

9.2. I DET MAKSINMALE OMFANG DER ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV OG UANSET OM NOGEN FREMSAT AFHJÆLP FEJLER I DETS NØDVENDIGE FORMÅL OG UANSET OM DER MÅTTE VÆRE EN SELVMODSIGELSE:

(A) UNDER INGEN TILFÆLDE VIL SIMPLESTAR ELLER DETS LICENSORER HAVE ANSVAR ELLER ANSVAR TIL DIG FOR I TILFÆLDE AF DEFEKT, MALFUNKTION, SKADER ELLER TAB SOM FØLGE AF INSTALLATION ELLER BRUG AF TREJDE PARTS SOFTWARE, HARDWARE, MATERIALE, PERIPHERALS, ELLER ANDRE PRODUKTER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDHOLDS OPDATERINGER, DRIVERE ELLER ANDRE FILER MODTAGET AF ENHVER TREJDEPART (KOLLEKTIVT, "TREJDEPARTSPRODUKTER"), MODTAGET I FORBINDELSE MED DINE (ELLER NOGEN TREJDEPARTS) BRUG AF SOFTWAREN. ALLE GARANTIER OG FORPLIGTELSER FOR TREDJEPARTER I FORBINDELSE MED TREDJEPARTSPRODUKTER ER UDEN FOR DENNE AFTALE OG SKAL ADRESSERES UNDER EN SÆRLIG AFTALE MELLEM DIG OG SÅDANNE TREDJEPARTER.

(B) UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL SIMPLESTAR ELLER DETS LICENSORER VÆRE ANSVARLIGE FOR DIG FOR SÆRLIGE, FØLGENDE, PUNITIVE, INDIREKTE ELLER LIGNENDE SKADER, INKLUSIVE NOGLE MISTEDE RESULTATER ELLER MISTEDE DATA, SOM OPFØRES UDEN BRUG ELLER MANGLENDE EVTE TIL AT BRUGE SOFTWAREN, SELV HVIS SIMPLESTAR ER INFORMARET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

(C) UNDER INGEN OMSTÆNDIGHED VIL SIMPLESTARS ELLER DETS LICENSORER ANSVAR OVERSTIGE KØBSPRISEN AF SOFTWAREN.

9.3. ANSVARSFRASKRIVELSERNE OG BEGRÆNSNINGER SOM FREMSÆTTES GÆLDER UANSET OM DU ACCEPTERER SOFTWAREN.

10. Skatter.

Du skal være ansvarlig for betalingen af alt salg, brug og lignende skatter vedrørende licensen til softwaren.

11. Brugere i regeringen

Hvis softwaren downloades eller åbnes af eller på vegne af Amerikas Forenede Stater, dets agenturer og / eller redskaber ("U.S.A's Regering "), er det forsynet med begrænsede rettigheder. Brug, duplikering, eller offentliggørelse af softwaren af ​​den amerikanske regering er underlagt Restriktioner som angivet i afsnit c, stk. 1, nr. ii), i rettighederne i Teknisk Data og Computer Software Klausul af DFARS 252-227-7013 eller afsnit 1, litra c), nr. 1 og 2, af den Kommercielle Computer Software-begrænsede rettigheder ved 48 CFR 52.227-19, som det er relevant.

12. Eksportkontrol

Softwaren og den underliggende information og teknologi er muligvis ikke downloadet, tilgået eller på anden måde eksporteret eller re-eksporteret, undtagen som godkendt af United States love og lovgivningen i jurisdiktion i hvilket tilfælde softwaren blev opnået. I særdeleshed kan softwaren ikke eksporteres eller re-eksporteres (i) til (eller til en statsborger eller en bosiddende i) Cuba, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller ethvert andet land, hvortil USA har et embargo der gælder varer; eller (ii) til nogen på US Treasury Afdelingens liste over særligt udpegede statsborgere eller USA's Commerce Department's Table of Deny Orders. Ved at downloade, tilgå eller ved brug af softwaren, accepterer du ovenstående og du repræsenterer og garanterer at du ikke befinder dig i, kontrolleres af eller er en national statsborger i et sådant land eller på en sådan liste.

13. Almindelige vilkår

13.1 Denne aftale er underlagt lovgivningen i staten Californien, og de relevante domstole i delstaten Californien har eksklusiv jurisdiktion over enhver bestridelse som følge af din brug af Softwaren. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale er fundet ugyldig af enhver domstol med kompetent jurisdiktion, har ugyldigheden af sådanne sådanne berører ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i denne aftale, som forbliver i fuld kraft og virkning. Ingen undtagelse af en hvilken som helst aftale i denne aftale skal betragtes som en yderligere eller fortsættende ophævelse af et sådant begreb eller et hvilket som helst andet udtryk.

13.2 Denne aftale blev oprindeligt udarbejdet på engelsk. Selvom SimpleStar kan give en eller flere oversættelser til din bekvemmelighed, vil den engelske version kontrollere i tilfælde af en konflikt eller uoverensstemmelse.

13.3 Denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og SimpleStar med hensyn til denne transaktion og eventuelle forudgående erklæringer eller repræsentationer. Eventuelle ændringer af denne aftale skal foretages på skrift, underskrevet af en autoriseret repræsentant for Corel Corporation

14. Inkludering af Smart Monitor

Sammen med installationen af vores ansøgning kan der medtages en supporterende ansøgning med navnet 'Smart Monitor'. Smart Monitor er designet til at hjælpe med at overvåge din computer for uønskede ændringer eller områder, som kræver opmærksomhed. Når noget, som vi bedømmer kræver din opmærksomhed, bliver du advaret af en bakkebesked. Du kan vælge at handle ud fra meddelelsen eller deaktivere at disse meddelelser vises i fremtiden.

15. Installation

Programmet understøtter lydløs installation, dvs. applikationen kan installeres uden at vise installationsvinduerne og uden at vise vejledninger.

16. Lignende produkter

Du anerkender, at SimpleStar-produkter ligner funktionalitet som produkter, der tilbydes af andre Corel Corporation-mærker, såsom WinZip SystemTools, WinZip og ReviverSoft. Du behøver ikke at installere produkter fra mere end et mærke på ethvert tidspunkt.

17. Tredjepartsudbydere

Du anerkender, at nogle af produkterne bruger software eller applikationer, der er udviklet af andre parter end SimpleStar. Tredjepartsudbydere inkluderer, men er ikke begrænset til, ShieldApps (Simple Privacy Protector) og SysTweak (Simple Malware Protector, Simple Disk Optimizer).

Copyright © 2024 Corel. Alle rettigheder forbeholdt. Brugerbetingelser | Privatliv | Cookies | EULA | Sælg/del ikke mine oplysninger | Administrer mine cookies

Vores mest populære
PC-bundt er på tilbud!
  • Optimer din PC-ydeevne
  • Beskyt dine private data
  • Forbedr PC-sikkerheden
Kun i dag - op til 50% rabat!
Gem
Op til
50
%
SIDSTE CHANCE: Spar op til 50% på vores bedste pakker. Tilbuddet udløber snart! Få nu