LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKERS

Van toepassing op de volgende SimpleStar-producten:

Simple Registry Cleaner
Simple Driver Updater
Simple PC Optimizer
Simple Malware Protector
Simple Privacy Protector
Simple Disk Optimizer

BELANGRIJK: GRAAG ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST LEZEN LAVORENS SIMPLESTAR SOFTWARE TE GEBRUIKEN. Corel Corporation EN/OF HAAR FILIALEN ("SIMPLESTAR") LICENSEERD HET SIMPLESTAR SOFTWARE GRAAG AAN U ALS INDIVIDUEEL, BEDRIJF OF ANDERE LEGALE ENTITEIT DIE DE SOFTWARE GAAT GEBRUIKEN (ONDERSTAAND GEREFEREERD ALS "U" OF "UW") OP VOORWAARDE DAT U ALLE VOORWAARDEN ACCEPTEERT VAN DEZE OVEREENKOMST. DIT IS EEN LEGAAL EN UITVOERBAAR CONTRACT TUSSEN U EN SIMPLESTAR. DOOR OP DE "MEE EENS" OF "JA" KNOP OF ANDERE INDICATOR VAN UW ELEKTRONISCHE ACCEPTATIE VAN DEZE OVEREENKOMST TE KLIKKEN, HET INSTALLEREN VAN DE DOWNLOADED SOFTWARE, TOEGANG NEMEN TOT HET SOFTWARE ONLINE, OF, INDIEN VAN TOE[ASSING, HET ZEGEL VERBREEKT VAN DE TASTBARE MEDIA MET DAARIN DE SOFTWARE, STEMT U IN MET DE VOORWAARDEN EN CONDITIES VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U HET NIET EENS BENT MET DEZE VOORWAARDEN EN CONDITIES, KLIK DAN NIET OP DE "MEE EENS", "ACCEPTEER", OF "JA" KNOPPEN OF ANDERE INDICATOR VAN UW ELECTRONISCHE ACCEPTATIE VAN DEZE OVEREENKOMST, EN MAAK GEEN GEBRUIK OF ZOEK GEEN TOEGANG TOT DIT SOFTWARE..

1. Licentie

1.1 De software die met deze licentie wordt meegeleverd of toegankelijk is (gezamenlijk de "Software") is het eigendom van SimpleStar of zijn licentienemers en is auteursrechtelijk beschermd. Hoewel SimpleStar de intellectuele eigendomsrechten op de Software blijft behouden, heeft U bepaalde rechten op het gebruik van de Software nadat u deze licentie heeft geaccepteerd. Deze licentie regelt alle releases, revisies of verbeteringen van de Software die SimpleStar mogelijk verstrekt.

1.2 Behalve zoals kan worden gewijzigd door een SimpleStar licentiecertificaat, licentiecoupon, of licentiesleutel (gezamenlijk "Licentiesleutel") die deze licentie vergezelt, voorafgaat of volgt, zijn uw rechten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van deze Software als volgt:

U bent gemachtigd tot:

A. gebruik van het Software op of samen met maximaal (i)het aantal computers gespecificeerd op uw bestelling voor het Software, of (ii) in het geval van Software gekocht op een CD of ander tastbaar medium, het aantal gespecificeerd op de Software verpakking, of (iii) als u het Software ontvangen hebt samen met andere hardware of software, alleen samen met zulk ander hardware of software;

B. draag de Software op permanente basis over aan een andere persoon of entiteit, op voorwaarde dat u SimpleStar eerst schriftelijk in kennis stelt van uw bedoeling en dat u geen kopieën bewaart van de Software en de overnemer akkoord gaat met de voorwaarden van deze licentie.

1.3 Niettegenstaand bovenstaande Sectie 1.2, als een Licentie Sleutel vergezeld is, vooraf gaat aan of deze licentie volgt, mag U:

A. dat aantal kopieën maken waarvoor het Software gelicenseerd is aan U door SimpleStar zoals voorzien in uw Licentie Sleutel. Uw Licentie Sleutel zal dienen als het bewijs van Uw recht om zulke kopieën te mogen maken;

B. het maken van een kopie van het Software voor back-up doeleinden of het maken van een kopie van het Software op de harde schijf van Uw computer en bewaren van het origineel voor back-up doeleinden.

C. gebruik de software in een netwerk als U een exemplaar met licentie van de Software heeft voor elke computer die over het netwerk toegang tot de Software heeft ; of

D. Gebruik de Software op dezelfde computer om een kopiebestand te maken van een harde schijf op die computer en sla dat kopiebestand op op verwijderbare media voor hersteldoeleinden bij calamiteiten;

E. Gebruik de Software om een opstartdisk te maken voor het weer toepassen van de harde schijfimage welke is gemaakt voor hersteldoeleinden bij calamiteiten op de harde schijf van diezelfde computer; en

F. Gebruik de Software om een harde schijf van diezelfde computer naar een vervangende computer te klonen en om de Software op de vervangende computer te gebruiken, op voorwaarde dat de Software van de originele computer is verwijderd.

1.4 U hebt geen recht op:

A. gebruik van het Software in elke andere manier die niet geautoriseeerd is door deze licentie;

B. kopiëren van de gedrukte documentatie die het Software vergezelt;

C. sub-licenseren, verhuren of leasen van welk onderdeel dan ook van het Software;

D. het reverse-engineeren, decompileren, disassembleren, modificeren, vertalen, het pogen om de broncode van het Software te vinden, of afgeleide werken te creëren van het Software;

E. een eerdere versie of kopie van het Software gebruiken nadat U een vervangende set disks hebt ontvangen of een geupgrade versie; nadat het Software geupgradet is moeten alle kopiën van de eerdere versie worden vernietigd;

F. gebruiken van een latere versie van het Software dan hierbij geleverd is tenzij U een upgrade verzekering heeft gekocht of op andere manier apart het gebruiksrecht hebt verkregen om zulke latere versie te gebruiken; of

G. de Software gebruiken met als doel het creëren van meerdere computers of harde schijven welke niet zijn verbonden met de oorspronkelijke computer, met vergelijkbare of identieke configuraties als die van de originele computer of harde schijf.

1.5 De software is geïnstalleerd als gratis proefversie en kan alleen worden gebruikt met al zijn functies na aankoop van een licentiesleutel. Een gebruiker kan deze Software op elk gewenst moment verwijderen, met behulp van de standaard de-installatieprocedures welke worden geleverd met het besturingssysteem van uw computer, via het "Configuratiescherm" van de computer, of door op "Programma's Toevoegen/Verwijderen" of "Programma verwijderen" te klikken, door het 'SimpleStar'-product uit de lijst met geïnstalleerde applicaties te selecteren en op de knop "Verwijderen/Verwijderen" te klikken.

2. Termijn; Beëindiging

2.1. Termijn

De initiële looptijd van deze Overeenkomst begint op de datum waarop u de Software downloadt of anderszins aanschaft en zal doorlopen

(i) gedurende de termijn die u heeft opgegeven in uw bestelling voor de Software, of

(ii) als u de Software heeft gekocht op CD of een ander fysiek medium, op de verpakking van de Software, of

(iii) als u de Software heeft ontvangen in combinatie met andere hardware of software, de door uw leverancier opgegeven termijn. Als er verlengingsvoorwaarden beschikbaar zijn, zal SimpleStar u daarvan bericht sturen en u de mogelijkheid bieden om verlengingen te kopen tegen de dan geldende verlengingsprijs. De oorspronkelijk looptijd en alle verlengingen welke zijn gekocht, worden in deze Overeenkomst de 'Termijn' genoemd.

2.2. Beëindiging

SimpleStar, in aanvulling op zulke andere rechten die rechtens of in billijkheid beschikbaar zijn, heeft het recht om deze Overeenkomst te allen tijde zonder kennisgeving te beëindigen als u een wezenlijke schending begaat van deze Overeenkomst.

2.3. Gevolg van Beëindiging

Na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst, zult u het gebruik van de Software beëindigen, en kan SimpleStar stoppen met het voor u beschikbaar maken van Updates, en zal de Software mogelijk niet meer functioneren. Hoofdstukken 1.4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13 blijven van kracht na het aflopen of beëindigen van deze Overeenkomst.

3. Eigendom

SimpleStar behoudt alle rechten op de Software welke niet uitdrukkelijk zijn verleend door deze Overeenkomst. Alle auteursrechten, handelsmerken en andere denkbare intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van SimpleStar of haar licentiegevers en worden beschermd door Amerikaanse en buitenlandse auteursrechtwetten, internationale verdragen en andere toepasselijke wetten. Een kopie van de Software die u mag maken in overeenstemming met deze Overeenkomst moet de volledige auteursrecht en andere kennisgevingen bevatten welke bij het originele exemplaar van de Software zijn gevoegd.

4. Updates van Content

U erkent dat bepaalde SimpleStar-softwareproducten gebruik maken van content welke van tijd tot tijd wordt bijgewerkt. Producten voor het updaten van stuurprogramma's maken bijvoorbeeld gebruik van bijgewerkte computercomponenten, stuurprogramma's en bestandsversies en/of bijgewerkte BIOS-versies; en content delivery-functies maken gebruik van bijgewerkte URL-links, enz. (gezamenlijk "Content Updates"). U kunt Content Updates verkrijgen voor elke periode waarvoor U (i) een abonnement heeft gekocht voor Content Updates voor de Software (inclusief elk abonnement dat bij Uw oorspronkelijke aankoop van de Software is inbegrepen), (ii) een upgradeverzekering voor de Software heeft gekocht, (iii ) een onderhoudsovereenkomst heeft afgesloten met Content Updates, of (iv) anderszins afzonderlijk het recht heeft verkregen om Content Updates te verkrijgen. Behalve voor zover uitdrukkelijk hierboven vermeld, staat deze licentie u niet toe Content Updates te verkrijgen en te gebruiken. U erkent verder dat u regelmatig Updates moet downloaden en de installatie ervan moet toestaan om maximaal profijt van de Software te verkrijgen.

5. Garantie

SimpleStar garandeert dat de media waarop de Software wordt gedistribueerd gedurende een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum van Uw aankoop van de Software (de "Garantieperiode") vrij zullen zijn van defecten. Uw enige verhaalsmogelijkheid in het geval van een inbreuk op deze garantie is dat SimpleStar defecte media welke binnen de garantieperiode aan SimpleStar worden geretourneerd, zal vervangen of, indien artikel 6 hieronder van toepassing is, het geld dat u voor de software hebt betaald, terugbetaalt. SimpleStar garandeert niet dat de Software aan Uw vereisten zal voldoen of dat de werking van de Software ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. Om uw rechten in dit Hoofdstuk 5 uit te oefenen, moet u alle exemplaren van de Software die u heeft gemaakt (inclusief alle archiefkopieën) verwijderen en vernietigen, en (i) als u de Software via download heeft aangeschaft, volgt u de instructies op de bevestigingsmail die u heeft ontvangen in verband met de aankoop, of (ii) voor alle andere aankopen de software in de originele verpakking naar het verkooppunt retourneren, samen met uw ontvangstbewijs.

BOVENSTAANDE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. U KUNT NOG ANDERE RECHTEN HEBBEN, WELKE VAN STAAT TOT STAAT EN VAN LAND TOT LAND KUNNEN VERSCHILLEN.

6. Geld-terug-garantie

Als U de oorspronkelijke licentiehouder bent van dit exemplaar van de Software en om welke reden dan ook niet volledig tevreden bent, heeft u recht op terugbetaling van het geld dat u voor de Software heeft betaald (onder aftrek van verzendkosten, verwerking en toepasselijke belastingen) door op enig moment tijdens de periode van dertig (30) dagen na datum van aankoop (de "Garantieperiode") de SimpleStar-Klantenservice of de Dealer schriftelijk op de hoogte stellen. Als u de Software heeft ontvangen als "gebundeld" product bij de aankoop van Uw PC of andere computercomponent, of als U de SimpleStar Klantenservice of de Dealer niet binnen de Garantieperiode op de hoogte stelt, heeft U geen recht op terugbetaling.

7. Privacy

7.1. SimpleStar kan u mededelingen doen via een pop-up venster, dialoogvenster, email of op een andere manier, hoewel het mogelijk is dat u het bericht niet ontvangt tenzij en totdat u de Software lanceert. Elkeen van deze mededelingen wordt geacht te zijn afgeleverd op de datum dat SimpleStar het origineel beschikbaar heeft gemaakt via het Software, ongeacht of u het werkelijk hebt ontvangen.

7.2 U erkent dat SimpleStar bepaalde informatie verzamelt over de gebruikers en het gebruik van de Software, inclusief bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie. U stemt er hierbij mee in dat SimpleStar deze informatie verzamelt en gebruikt en gaat ermee akkoord dat het verzamelen en gebruiken van dergelijke informatie door SimpleStar zal worden beheerst door het Privacybeleid van SimpleStar, dat momenteel wordt gepubliceerd op www.simplestar.com aangezien SimpleStar dit van tijd tot tijd kan herzien.

8. Vrijwaring Voor Schadeclaims

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK AANGEGEVEN IN SECTIE 5 VAN DEZE OVEREENKOMST, WIJST SIMPLESTAR ALLE ANDERE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, MEDIA EN ENIG ANDER ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN IMPLICIETE GARANTIE VAN NIET-INBREUKMAKENDHEID. SIMPLESTAR GARANDEERT NIET DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen toe op een impliciete garantie, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Mogelijk hebt u nog andere rechten die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen.

9. Beperking van Aansprakelijkheid

9.1. SOMMIGE STATEN EN LANDEN, MET INBEGRIP VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS ONDERSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

9.2. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING EN ONGEACHT OF EEN HIERNA GENOEMDE VERHAALSMOGELIJKHEID VAN HET ESSENTIËLE DOEL ONTSTAAT, EN NIETTEGENSTAANDE ENIG HIER VERMELDE TOT HET TEGENDEEL:

(A) IN GEEN GEVAL ZULLEN SIMPLESTAR OF HAAR LICENTIEGEVERS ENIGE AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID TEGENOVER U HEBBEN VOOR ENIG DEFECT, STORING, SCHADE OF VERLIES, ALS GEVOLG VAN UW INSTALLATIE OF GEBRUIK VAN SOFTWARE VAN DERDEN, HARDWARE, UITRUSTING, RANDAPPARATUUR OF ANDERE PRODUCTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, CONTENT UPDATES, DRIVERS OF ANDERE BESTANDEN, ONTVANGEN VAN ENIGE DERDE (COLLECTIEF, "PRODUCTEN VAN DERDEN), ONTVANGEN IN VERBAND MET UW (OF VAN ENIGE DERDE) GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. ALLE GARANTIES EN VERPLICHTINGEN VAN DERDEN IN VERBAND MET PRODUCTEN VAN DERDE PARTIJEN ZIJN BUITEN DE WERKINGSSFEER VAN DEZE OVEREENKOMST BLIJVEN EN MOETEN WORDEN GERICHT IN HET KADER VAN EEN AFZONDERLIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN DERGELIJKE DERDEN.

(B) IN GEEN GEVAL ZULLEN SIMPLESTAR OF HAAR LICENTIEGEVERS TEGENOVER U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE, STRAFRECHTELIJKE, INDIRECTE OF SOORTGELIJKE SCHADE, INCLUSIEF ELKE VERLOREN WINST OF VERLOREN GEGEVENS DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS SIMPLESTAR IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

(C) IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SIMPLESTAR OF HAAR LICENTIEHOUDERS DE KOOPPRIJS VAN DE SOFTWARE TE BOVEN GAAN.

9.3. DE VRIJWARINGEN EN BEPERKINGEN DIE HIERONDER ZIJN VERMELD, ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT OF U DE SOFTWARE ACCEPTEERT.

10. Belastingen

U bent verantwoordelijk voor betaling van alle verkoop-, gebruiks- en gelijkaardige belastingen met betrekking tot de licentie op de Software.

11. Overheidsgebruikers

Als de Software wordt gedownload of geopend door of namens de Verenigde Staten van Amerika, haar agentschappen en/of hulpmiddelen ("Amerikaanse Overheid"), is deze voorzien van Beperkte Rechten. Gebruik, duplicatie of openbaarmaking van de Software door de Amerikaanse Overheid is onderhevig aan beperkingen zoals uiteengezet in subparagraaf (c)(1)(ii) van de Rechten in Technische Gegevens en Computer Software-clausule van DFARS 252-227-7013 of alinea's (c)(1) en (2) van de Software-beperkte Rechten voor Commerciële Computers op 48 CFR 52.227-19, indien van toepassing.

12. Exportbepalingen

De Software en de onderliggende informatie en technologie mogen niet worden gedownload, geopend of anderszins worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd, behalve zoals toegestaan door de Amerikaanse wetgeving en de wetten van het rechtsgebied waarin de Software is verkregen. In het bijzonder mag de Software niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd (i) naar (of naar een onderdaan van of ingezetene van) Cuba, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië of enig ander land waarvoor de Verenigde Staten embargo heeft op goederen; of (ii) aan iemand op de lijst met Speciaal Aangewezen Onderdanen van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Table of Deny Orders van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Door de Software te downloaden, te openen of te gebruiken, stemt U in met het voorgaande en verklaart en garandeert U dat U zich niet bevindt in, onder de controle staat van, of een onderdaan of ingezetene bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst.

13. Algemene Voorwaarden

13.1 Op deze overeenkomst is het recht van de Staat Californië van toepassing en de bevoegde rechtbanken van de Staat Californië hebben exclusieve jurisdictie over elk geschil dat voortkomt uit Uw gebruik van de Software. Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig wordt bevonden door een rechtbank met competente jurisdictie, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst, welke volledig van kracht zijn en van kracht blijven. Geen afwijzing van enige voorwaarde van deze overeenkomst wordt beschouwd als een verdere of voortdurende afstand van deze voorwaarde of enig andere voorwaarde.

13.2 Deze Overeenkomst is oorspronkelijk opgesteld in de Engelse taal. Hoewel SimpleStar voor uw gemak één of meerdere vertalingen kan leveren, heeft de Engelse versie voorrang in het geval van een conflict of discrepantie.

13.3 Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen U en SimpleStar met betrekking tot deze transactie en eventuele eerdere verklaringen of mededelingen. Eventuele wijzigingen in deze overeenkomst moeten schriftelijk worden gedaan, ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van Corel Corporation

14. Met Inbegrip van Smart Monitor

Samen met de installatie van onze applicatie is het mogelijk dat er een ondersteunende applicatie, genaamd "Smart Monitor" bij zit. Smart Monitor is ontworpen om te helpen met het monitoren van uw computer voor enige ongewenste veranderingen of gebieden die aandacht nodig hebben. Als er iets is gevonden waarvan we denken dat het uw aandacht nodig heeft, wordt u ervan op de hoogte gebracht via een presenteerblad boodschap. U kunt ervoor kiezen om te reageren op deze boodschap of om deze boodschappen uit te schakelen om in het vervolg tevoorschijn te komen.

15. Installatie

De toepassing ondersteunt stille installatie, dat wil zeggen dat de toepassing kan worden geïnstalleerd zonder de installatievensters weer te geven en zonder aanwijzingen weer te geven.

16. vergelijkbare producten

U erkent dat SimpleStar-producten qua functionaliteit vergelijkbaar zijn met producten die worden aangeboden door andere Corel Corporation-merken zoals WinZip SystemTools, WinZip en ReviverSoft. U hoeft niet tegelijkertijd producten van meerdere merken te installeren.

17. Externe aanbieders

U erkent dat sommige producten software of applicaties gebruiken die zijn ontwikkeld door andere partijen dan SimpleStar. Externe providers omvatten, maar zijn niet beperkt tot, ShieldApps (Simple Privacy Protector) en SysTweak (Simple Malware Protector, Simple Disk Optimizer).

Copyright © 2024 Corel. Alle Rechten Voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacy | Cookies | EULA | Verkoop/deel mijn gegevens niet | Beheer mijn cookies

Onze meest populaire
PC Bundle is in de uitverkoop!
  • Optimaliseer de prestaties van uw pc
  • Bescherm je privégegevens
  • Verbeter de beveiliging van uw pc
Alleen vandaag - tot 50% korting!
Bespaar
Tot wel
50
%
LAATSTE KANS: bespaar tot 50% op onze beste bundels. Aanbieding verloopt binnenkort! Krijg nu