SLUT BRUKER LISENSAVTALE

Gjelder for følgende SimpleStar-produkter:

Simple Registry Cleaner
Simple Driver Updater
Simple PC Optimizer
Simple Malware Protector
Simple Privacy Protector
Simple Disk Optimizer

VIKTIG: LES ALLE VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE LISENSAVTALE FØR DU BRUKER ENKELT PROGRAMVARE. Corel Corporation OG / ELLER DETS DATTERSELSKAPER ("FORKLARENDE") VIL VENNES TIL LISENSEN ENKELT PROGRAMVARE TIL DIG SOM DEN INDIVIDUELLE, SELSKAPET ELLER ANDRE JURIDISKE ENHET ATT BRUKER PROGRAMVAREN (REFERERT TIL UNDER "DU" ELLER "DIN") PÅ VILKÅR AT DU ACCEPTERER ALLE VILKÅRENE I DETTE AVTALE. DETTE ER EN JURIDISK OG FORSIKTIG KONTRAKT MELLOM DU OG SIMPLESTAR. Ved å klikke på "samtykke" eller "ja" -knappen eller annet INDIKATOR AV ELEKTRONISK TILTAK AV DENNE AVTALEN, INSTALLERING DEN NEDLASTEDE PROGRAMVAREN, TILGANG TIL PROGRAMVAREN ONLINE, ELLER, HVIS GJELDENDE, BREVNING AV TEGELIGE MATERIALE SOM INNEHOLDER PROGRAMVARE, SAMARBEIDER DU TIL VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE AFTALEN. HVIS DU ER IKKE ENIGE OM DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, IKKE KLIKK DEN "AGREE", "ACCEPT", eller "JA" KNAPPER ELLER ANNET INDIKATOR AV DIN ELEKTRONISK TILTAK AV DENNE AVTALEN, OG BRUK IKKE ELLER TILTAK DETTE SOFTWARE ..

1. Lisens

1.1 Programvaren som følger med eller er tilgjengelig gjennom dette lisens (samlet "Programvaren") tilhører SimpleStar eller dets rettighetshavere og er beskyttet av lov om opphavsrett. Mens SimpleStar fortsetter å eie immaterielle rettigheter til programvaren, deg vil ha visse rettigheter til å bruke programvaren etter at du har akseptert det denne lisensen. Denne lisensen styrer eventuelle utgivelser, revisjoner eller forbedringer til programvaren som SimpleStar kan gi.

1.2 Unntatt som kan endres av et SimpleStar lisensbevis, lisenskupong eller lisensnøkkel (samlet, "Lisensnøkkel") som følger, foregår eller følger denne lisensen, dine rettigheter og Forpliktelser med hensyn til bruken av denne programvaren er som følger:

Du har rett til:

A. bruk programvaren på eller i forbindelse med opp til (i) nummeret av datamaskiner som er spesifisert av bestillingen din for Programvaren, eller (ii) i tilfelle av programvare som er kjøpt på en CD eller et annet fysisk medium, nummer som er angitt i Programvarepakken, eller (iii) hvis du mottok Programvare i kombinasjon med annen maskinvare eller programvare, utelukkende i sammenheng med slik annen maskinvare eller programvare;

B. overfør programvaren permanent til en annen person eller enhet, forutsatt at du først underretter SimpleStar om din intensjon skriftlig og at du ikke beholder noen kopier av programvaren og overtakeren godtar vilkårene i denne lisensen.

1.3 Uten hensyn til punkt 1.2 ovenfor, hvis en lisensnøkkel følger med, foregår, eller følger denne lisensen, kan du:

A. lag det antall kopier av programvaren som er lisensiert til deg av SimpleStar som angitt i lisensnøkkelen. Lisensnøkkelen din skal utgjør bevis på din rett til å lage slike kopier

B. lag en kopi av Programvaren for sikkerhetskopiering, eller kopier Programvare på harddisken på datamaskinen og behold originalen for sikkerhetskopiering.

C. bruk programvaren på et nettverk hvis du har en lisensiert kopi av Programvare for hver datamaskin som har tilgang til Programvaren over det nettverk; eller

D. Bruk Programvaren på samme datamaskin for å lage en bildefil av en harddisk på den datamaskinen og lagre bildefilen på flyttbar media for katastrofeutvinningsformål;

E. Bruk Programvaren til å opprette en oppstartdiskett for å gjenopprette den harde kjøre bilde som ble opprettet for katastrofegjenoppretting til harddisk på samme datamaskin; og

F. Bruk Programvaren til å klone en harddisk fra den samme datamaskinen til en erstatningscomputer, og å bruke Programvaren på utskiftningen datamaskin, forutsatt at programvaren er fjernet fra original datamaskin.

1.4 Du har ikke rett til:

A. bruk programvaren på noen måte ikke autorisert av denne lisensen;

B. kopi den trykte dokumentasjonen som følger med programvaren;

C. underlicens, leie eller leie noen del av Programvaren;

D. reverse engineering, de-compile, demontere, modifisere, oversette, gjør noe forsøk på å oppdage kildekoden til programvaren, eller skape avledede verk fra programvaren;

E. Bruk en tidligere versjon eller kopi av Programvaren etter at du har mottatt et erstatningssett for disk eller en oppgradert versjon; ved oppgradering Programvaren, alle kopier av den tidligere versjonen må ødelegges;

F. bruk en senere versjon av programvaren enn det som er oppgitt her med mindre du har kjøpt oppgradering forsikring eller har ellers separat kjøpt rett til å bruke en slik senere versjon; eller

G. bruk programvaren for å skape flere datamaskiner eller harddisker som ikke er koblet til den opprinnelige datamaskinen, med lignende eller identiske konfigurasjoner til den av den opprinnelige datamaskinen eller hardt kjøre.

1.5 Programvaren er installert som en gratis prøveversjon og kan bare brukes med alle funksjonene etter kjøp av en lisensnøkkel. En bruker kan avinstallere denne programvaren når som helst, ved hjelp av standardavinstalleringsprosedyrene som tilbys med din datamaskinens operativsystem, ved å få tilgang til datamaskinens "kontrollpanel", klikke på "Legg til / fjern programmer" eller "avinstaller program" velge "SimpleStar" -produktet fra listen over installerte applikasjoner, og klikk på "Avinstaller / fjern" -knappen.

2. Begrep; Avslutning

2.1. Begrep

Den første avtaleperioden begynner på datoen du har laste ned eller på annen måte skaffe programvaren, og fortsette

(i) for begrepet du angav i din bestilling for Programvaren, eller

(ii) hvis du kjøpte programvaren på CD eller annet fysisk medium, på programvarepakken, eller

(iii) hvis du mottok programvaren i kombinasjon med annen maskinvare eller programvare, uttrykket angitt av leverandøren din. Hvis fornyelsesbetingelsene er tilgjengelig, vil SimpleStar gi beskjed som gir deg muligheten å kjøpe fornyelser til den nåværende fornyelseskursen. Den første sikt og eventuelle fornyelser kjøpt er omtalt i denne avtalen som "Termen".

2.2. Avslutning

SimpleStar, i tillegg til slike andre rettigheter kan være tilgjengelig på lov eller egenkapital, har rett til å si opp denne avtalen på noen tid uten varsel hvis du begår et vesentlig brudd på denne avtalen.

2.3. Effekt av oppsigelse

Ved utløp eller oppsigelse av denne avtalen vil du opphøre ved hjelp av programvaren, kan SimpleStar slutte å gjøre oppdateringer tilgjengelige for deg, og programvaren kan slutte å fungere. Seksjonene 1.4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 13 vil overleve utløpet eller avslutningen av denne avtalen.

3. Eie

SimpleStar forbeholder seg alle rettigheter i Programvaren som ikke uttrykkelig er gitt etter denne avtalen. Alle opphavsrettigheter, varemerker og andre tenkelige immaterielle rettigheter i og til programvaren eies av SimpleStar eller dets lisensgivere, og er beskyttet av USA og utenlandsk lov om opphavsrett, internasjonale avtaler og andre gjeldende lover. Enhver kopi av Programvaren du har lov til å lage i henhold til dette Avtalen må inneholde hele opphavsretten og andre merknader som følger med med den originale kopien av programvaren.

4. Innholdsoppdateringer

Du erkjenner at enkelte SimpleStar-programvareprodukter benytter innhold som oppdateres fra tid til annen. For eksempel driveroppdatering produkter bruker oppdaterte datakomponenter, drivere og filer versjoner og / eller oppdaterte BIOS-versjoner; og innholdsleveringsfunksjoner utnytte oppdaterte nettadresser, etc. (samlet, "innholdsoppdateringer"). Du kan få innholdsoppdateringer for en periode som du har (i) kjøpt et abonnement for innholdsoppdateringer for programvaren (inkludert et abonnement som følger med Ditt opprinnelige kjøp av Programvaren), (ii) kjøpt oppgraderingsforsikring for Programvaren, (iii) inngikk en vedlikeholdsavtale som inneholder innhold Oppdateringer, eller (iv) kjøpt seg ellers rett til å skaffe seg Innholdsoppdateringer. Unntatt i den grad uttrykkelig angitt ovenfor, dette lisens tillater ikke at du får og bruker innholdsoppdateringer. Du Videre erkjenn at du må laste ned og tillate rutinemessig installering av oppdateringer for å få maksimal nytte av Software.

5. Garanti

SimpleStar garanterer at media som programvaren er på distribuert vil være fri for feil i en periode på tretti (30) dager fra datoen for ditt kjøp av programvaren ("garantiperioden"). Din eneste løsning i tilfelle brudd på denne garantien vil være det SimpleStar erstatter eventuelle defekte medier som returneres til SimpleStar innen garantiperioden eller, hvis seksjon 6 nedenfor gjelder, refunderer penger du betalte for programvaren. SimpleStar garanterer ikke at Programvaren vil oppfylle dine krav eller denne operasjonen av programvaren vil være uavbrutt eller feilfri. For å utøve dine rettigheter under dette avsnitt 5 må du avinstallere og ødelegge alle kopier av Programvare du kanskje har laget (inkludert alle arkivkopier), og (i) hvis Du kjøpte Programvaren ved å laste ned, følg instruksjonene på bekreftelses e-post du mottok i forbindelse med kjøpet, eller (ii) for alle andre kjøp, returner programvaren i original pakke, sammen med kvitteringen din, til kjøpsstedet.

Ovennevnte garanti er eksklusiv og i tråd med alle andre garantier, UANSETT ELLER UNDERFORSTÅTET, INKLUDERT DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KREDJELSE AV INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER. DENNE GARANTIEN GIVER DU SPESIFIKK JURIDISKE RETTIGHETER. DU KAN VÆRE ANDRE RETTIGHETER, SOM VARER FRA STAT TIL STAT OG LAND TIL LAND.

6. Penger tilbake-garanti

Hvis du er den opprinnelige rettighetshaveren av denne kopien av programvaren og er Ikke helt fornøyd med det av en eller annen grunn, har du rett til motta tilbakebetaling av pengene du betalte for programvaren (mindre frakt, håndtering og eventuelle gjeldende avgifter) ved å varsle SimpleStar Kundeservice eller forhandler skriftlig når som helst i løpet av tretti (30) dag etter kjøpsdato ("Garantien Periode "). Hvis du mottok programvaren som et" buntet "produkt med kjøp av din PC eller annen datamaskin komponent, eller hvis du mislykkes gi beskjed til SimpleStar kundeservice eller forhandler innenfor garantien Periode Du har ikke krav på refusjon.

7. Personvern

7.1. SimpleStar kan levere varsel til deg via popup-vindu, dialogboksen, e-post eller andre midler, selv om du kanskje ikke mottar Legg merke til med mindre og til du starter programvaren. Enhver slik melding vil anses å være levert på datoen som SimpleStar først gjør det tilgjengelig gjennom programvaren, uansett når du faktisk mottar den.

7.2 Du erkjenner at SimpleStar samler inn bestemt informasjon om brukerne og bruken av programvaren, inkludert visse personlig identifiserbar informasjon. Du samtykker hermed til SimpleStar innsamling og bruk av slik informasjon, og godta at simpleStar er innsamling og bruk av slik informasjon vil bli styrt av SimpleStars personvernerklæring, publisert for øyeblikket på www.simplestar.com som SimpleStar kan revidere det samme fra tid til tid.

8. Ansvarsfraskrivelse

Bortsett fra det som uttrykkelig fremgår av kapittel 5 i denne avtalen, SIMPLESTAR FREMRAGER ALLE ANDRE GARANTIER MED HENSYN TIL DEN PROGRAMVARER, MEDIER OG NOEN ANDRE FORMÅL AV DENNE AVTALEN, OM DET UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DEN UNDERFORSTÅTE GARANTIEN AV SALGBARHET, DEN UNDERFORSTÅTE GARANTIEN FOR EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL OG UNDERFORSTÅT GARANTI FOR UTSLIPP. ENKELT IKKE GARANTI AT OPPBEVARINGEN AV PROGRAMVAREN SKAL UNTBRUKES ELLER FEIL GRATIS. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på en underforstått garanti, slik at ovennevnte begrensninger kanskje ikke gjelder for deg. Du kan ha Andre rettigheter som varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon.

9. Ansvarsbegrensning

9.1. Noen stater og land, inkludert medlemslandene i EUROPEISK ØKONOMISK OMRÅDET, GJENNOMGJØR IKKE BEGRENSNING ELLER EKSKLUSJON AV ANSVAR FOR FORHOLDS- ELLER FØLGESKADER SOM DENNE Begrensning eller eksklusjon kan ikke gjelde for deg.

9.2. I DEN MAKSIMALE UTSTREKNING SOM GJELDES AV GJELDENDE LOV OG UANSETT OM NOGEN REMEDY SETT HER HERRES UTSIKT ESSENTIAL FORMÅL, OG UANSETT DETTE I DETTE TIL DET MOTSETNING:

(A) INGEN EVENTUELLE GJELDER ELLER DETS LISENSIERER HAR ANSVAR ELLER ANSVAR TIL DIG HVIS FOR NOGEN DEFEKT, MALFUNKSJON, Skader, eller tap, som følge av din installasjon eller bruk av tredje PARTY SOFTWARE, HARDWARE, UTSTYR, PERIPHERALS, ELLER ANDRE PRODUKTER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, INNHOLD OPPDATERING, DRIVER ELLER ANDRE FILER Mottatt fra noen tredjepart (samarbeidende, "tredjepartsprodukter"), MOTTATT I FORBINDELSE MED DIN (ELLER EN ANNEN TREDJEPART) ANVENDELSE AV PROGRAMVARE. ALLE GARANTIER OG FORPLIKTELSER AV TREDJEPARTER I KOBLING MED TREDJEPARTS PRODUKTER ER UTEN OMFATTET AV DETTE AVTALE OG SKAL ADRESSE UNDER EN SÆRLIG AVTALE MELLOM DIG OG SÅDRE TREDJEPARTER.

(B) I NO EVENT vil SIMPLESTER ELLER DETS LISENSIER VÆRE ANSVARLIG FOR DIG FOR NOEN SPESIELLE, FØLGENDE, PUNITIVE, INDIREKTE ELLER LIKE SKADER, INKLUDERT EVENTUELLE GJENNTE RESULTAT ELLER TAPTE DATA SOM OPPSTÅR UTEN BRUK ELLER UANSIKTIGHET TIL BRUK AV PROGRAMVAREN, SELV OM DET ER KLARGJORT MULIGHETEN FOR SÅDANTE SKADER.

(C) INGEN EVENTUELLE GJELDER ELLER DETS LISENSERANS ANSVAR ØVER KJØPSPRISEN AV PROGRAMVAREN.

9.3. DISKLASJONER OG BEGRENSNINGER SOM OVERSETT SOM GJELDER UANSETT OM DU ACCEPTERER PROGRAMVAREN.

10. skatter

Du skal være ansvarlig for betaling av alt salg, bruk og lignende Skatter knyttet til lisensen til Programvaren.

11. Regjerende brukere

Hvis Programvaren lastes ned eller åpnes av eller på vegne av USA, dets byråer og / eller verktøy ("U.S. Regjeringen "), er det utstyrt med begrensede rettigheter. Bruk, duplisering, eller offentliggjøring av programvaren av den amerikanske regjeringen er underlagt restriksjoner som angitt i nr. c) (1) (ii) av rettighetene i Teknisk data og dataprogramvareklausul av DFARS 252-227-7013 eller Underpunktene (c) (1) og (2) i Commercial Computer Programvare-begrensede rettigheter ved 48 CFR 52.227-19, etter behov.

12. Eksportkontroll

Programvaren og den underliggende informasjonen og teknologien er kanskje ikke lastet ned, åpnet eller på annen måte eksportert eller reeksportert unntatt som autorisert av United States lover og lovene i jurisdiksjonen i som programvaren ble oppnådd. Spesielt kan ikke programvaren være eksporteres eller reexporteres (i) til (eller til en nasjonal eller bosatt i) Cuba, Libya, Nord-Korea, Iran, Syria eller et hvilket som helst annet land som USA har embargoed varer; eller (ii) til alle på amerikanske statskassen Avdelingens liste over spesielt betegnede statsborgere eller USA Commerce Department's Table of Deny Orders. Ved å laste ned, får du tilgang til eller bruk av programvaren, godtar du det foregående og du representerer og garanterer at du ikke befinner deg i, kontrolleres av eller a nasjonalt eller bosatt i et hvilket som helst land eller på en slik liste.

13. Generelle vilkår

13.1 Denne avtalen er underlagt lovgivningen i staten California, og de relevante domstolene i delstaten California har eksklusiv jurisdiksjon over enhver tvist som oppstår som følge av din bruk av Software. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen er funnet å være ugyldig av enhver domstol som har kompetent jurisdiksjon, ugyldigheten av slike bestemmelse skal ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene i Denne avtalen, som skal forbli i full kraft og virkning. Ingen fraskrivelse av hvilket som helst vilkår i denne avtalen skal anses som videre eller videreført frafall av slikt begrep eller annen term.

13.2 Denne avtalen ble opprinnelig utarbeidet på engelsk. Selv om SimpleStar kan gi en eller flere oversettelser for din bekvemmelighet, den engelske versjonen vil kontrollere i tilfelle av noen konflikt eller avvik.

13.3 Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og SimpleStar med hensyn til denne transaksjonen og eventuelle tidligere uttalelser eller representasjoner. Eventuelle endringer i denne avtalen må gjøres i skriving, signert av en autorisert representant for Corel Corporation

14. Inkludering av Smart Monitor

Sammen med installasjonen av vår søknad kan det bli inkludert en støtte søknad kalt 'Smart Monitor'. Smart Monitor er utviklet for å overvåke datamaskinen din for uønskede endringer eller områder som krever oppmerksomhet. Når noe vi bestemmer for, krever oppmerksomheten din oppdaget, vil du være varslet av en skuffmelding. Du kan velge å handle på meldingen eller deaktivere disse meldinger som vises i fremtiden.

15. Installasjon

Programmet støtter stille installasjon, dvs. programmet kan installeres uten å vise installasjonsvinduene og uten å vise instruksjoner.

16. Lignende produkter

Du erkjenner at SimpleStar-produkter ligner funksjonalitet som produkter som tilbys av andre Corel Corporation-merker som WinZip SystemTools, WinZip og ReviverSoft. Du trenger ikke installere produkter fra mer enn ett merke når som helst.

17. Tredjepartsleverandører

Du erkjenner at noen av produktene bruker programvare eller applikasjoner som er utviklet av andre parter enn SimpleStar. Tredjepartsleverandører inkluderer, men er ikke begrenset til, ShieldApps (Simple Privacy Protector) og SysTweak (Simple Malware Protector, Simple Disk Optimizer).

Copyright © 2023 Corel. Samtlige Rettigheter Er Forbeholdt  Vilkår for bruk | Personvern | Cookies | EULA

Våre mest populære
Datamaskinpakke på salg!
  • Optimaliser ytelsen på PC-en din
  • Beskytt dine private data
  • Forbedre sikkerheten på PC-en
Kun i dag - opptil 50% rabatt!
Spar
Opptil
50
%
SISTE KANSKE: Spar opptil 50% på våre beste pakker. Tilbudet utløper snart! Få nå