UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA

Dotyczy następujących produktów SimpleStar:

Simple Registry Cleaner
Simple Driver Updater
Simple PC Optimizer
Simple Malware Protector
Simple Privacy Protector
Simple Disk Optimizer

WAŻNE: PROSZĘ PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY UMOWA LICENCYJNA PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA SIMPLESTAR. Corel Corporation I / LUB JEJ PODMIOTY ZALEŻNE ("SIMPLESTAR") ZACHĘCAJĄ SIĘ DO LICENCJI OPROGRAMOWANIE SIMPLESTAR DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH, FIRMOWYCH LUB INNYCH PRAWNYCH PODMIOT, KTÓRE BĘDĄ UŻYWANE OPROGRAMOWANIEM (PONIŻEJ PONIŻEJ JAKO "TY") LUB "TWÓJ" NA WARUNKU, ŻE AKCEPTUJESZ WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY UMOWA. TO JEST PRAWNA I WYKONALNA UMOWA MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A SIMPLESTAR. KLIKAJĄC NA PRZYCISK "ZGADZAM SIĘ" LUB "TAK" LUB INNE WSKAŹNIK TWOJEJ ELEKTRONICZNEJ AKCEPTACJI NINIEJSZEJ UMOWY, INSTALACJA OPROGRAMOWANIE DO POBRANIA, DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA ONLINE, LUB, JEŚLI MAJĄ ZASTOSOWANIE, USUWAJĄC USZKODZENIE ZRÓŻNICOWANYCH MEDIÓW ZAWIERAJĄCYCH OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. GDYBY NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, NIE KLIKAJ TEGO PRZYCISKI "ZGADZAM SIĘ", "PRZYJĘCIE" LUB "TAK" LUB INNY WSKAŹNIK SWOJEGO ELEKTRONICZNE AKCEPTACJA NINIEJSZEJ UMOWY I NIE UŻYWAĆ ANI NIE UDOSTĘPNIAĆ NINIEJSZEJ UMOWY OPROGRAMOWANIE..

1. licencja

1.1 Oprogramowanie, które towarzyszy lub jest przez to dostępne licencja (zwane łącznie "Oprogramowaniem") jest własnością SimpleStar lub jej licencjobiorców i jest chroniony prawem autorskim. Podczas gdy SimpleStar nadal jest właścicielem praw własności intelektualnej do Oprogramowania, Ty będą posiadać określone prawa do używania Oprogramowania po jego akceptacji ta licencja. Ta licencja reguluje wszelkie wydania, poprawki lub ulepszenia oprogramowania, które może dostarczyć SimpleStar.

1.2 Z wyjątkiem tych, które mogą być modyfikowane przez certyfikat licencji SimpleStar, kupon licencyjny lub klucz licencyjny (zwany łącznie "Kluczem licencyjnym"), który towarzyszy, poprzedza lub następuje ta licencja, Twoje prawa i zobowiązania dotyczące korzystania z tego Oprogramowania są następujące:

Masz prawo do:

A. korzystać z Oprogramowania na lub w połączeniu z (i) liczbą komputerów określonych w zamówieniu na Oprogramowanie lub (ii) w przypadku Oprogramowania zakupionego na dysku CD lub innym nośniku fizycznym, numer określony w pakiecie oprogramowania, lub (iii) jeśli otrzymałeś Oprogramowanie w połączeniu z innym sprzętem lub oprogramowaniem, wyłącznie w połączenie z takim innym sprzętem lub oprogramowaniem;

B. przenieść Oprogramowanie na stałe do innej osoby lub podmiotu, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia SimpleStar o swojej woli na piśmie i że nie zachowujesz żadnych kopii Oprogramowania i przejmujący zgadza się na warunki tej licencji.

1.3 Niezależnie od powyższej sekcji 1.2, jeżeli klucz licencyjny towarzyszy, poprzedza lub podąża za tą licencją, możesz:

A. utwórz tę liczbę kopii Oprogramowania, na które Licencjobiorca uzyskał licencję SimpleStar zgodnie z kluczem licencyjnym. Twój klucz licencyjny będzie stanowić dowód Twojego prawa do wykonywania takich kopii;

B. wykonać jedną kopię Oprogramowania do celów kopii zapasowej lub skopiować Oprogramowanie na dysku twardym komputera i zachowaj oryginał do celów kopii zapasowych.

C. korzystać z Oprogramowania w sieci, jeśli posiadasz licencjonowaną kopię Oprogramowanie dla każdego komputera, który może uzyskać dostęp do Oprogramowania sieć; lub

D. Użyj oprogramowania na tym samym komputerze, aby utworzyć plik obrazu dysk twardy na tym komputerze i przechowuj plik obrazu na dysku wymiennym nośniki do celów odzyskiwania po awarii;

E. Użyj oprogramowania, aby utworzyć dysk rozruchowy do ponownego zastosowania dysku twardego obraz dysku, który został utworzony do celów przywracania po awarii do dysk twardy na tym samym komputerze; i

F. Użyj oprogramowania do sklonowania dysku twardego z tego samego komputera do zamiennego komputera i do używania Oprogramowania na zamienniku komputer, pod warunkiem, że Oprogramowanie zostało usunięte z oryginalny komputer.

1.4 Nie jesteś uprawniony do:

A. korzystać z Oprogramowania w jakikolwiek sposób nieautoryzowany na mocy niniejszej licencji;

B. kopiować drukowaną dokumentację dołączoną do Oprogramowania;

C. udzielać podlicencji, wynajmować lub dzierżawić dowolnej części Oprogramowania;

D. inżynierię wsteczną, dekompilować, dezasemblować, modyfikować, tłumaczyć, podejmować żadnej próby odkrycia kodu źródłowego Oprogramowania, lub tworzyć dzieła pochodne z Oprogramowania;

E. użyj poprzedniej wersji lub kopii Oprogramowania po Tobie odebrał zestaw wymiany dysku lub ulepszoną wersję; po aktualizacji Oprogramowanie, wszystkie kopie poprzedniej wersji muszą zostać zniszczone;

F. korzystać z późniejszej wersji Oprogramowania, niż jest to przewidziane w niniejszym dokumencie chyba że zakupiłeś ubezpieczenie ulepszenia lub w inny sposób osobno nabył prawo do korzystania z takiej późniejszej wersji; lub

G. korzystać z Oprogramowania w celu tworzenia wielu komputerów lub dyski twarde nie podłączone do oryginalnego komputera, z podobnym lub identyczne konfiguracje do oryginalnego komputera lub twarde napęd.

1.5 Oprogramowanie jest instalowane jako bezpłatna wersja próbna i można z niego korzystać tylko po wszystkich jego funkcjach zakup klucza licencyjnego. Użytkownik może odinstalować to oprogramowanie w dowolnym momencie, korzystając ze standardowych procedur odinstalowywania oferowanych przez użytkownika system operacyjny komputera, dostęp do "Panelu sterowania" komputera, kliknięcie "Dodaj / Usuń programy" lub "Odinstaluj program", wybranie produktu "SimpleStar" z listy zainstalowanych aplikacji i kliknięcie przycisku "Odinstaluj / Usuń".

2. Semestr; Zakończenie

2.1. Semestr

Początkowy okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpocznie się w dniu, w którym Pan / Pani ukończy pobrać lub w inny sposób nabyć Oprogramowanie i będzie ono kontynuowane

(i) dla terminu określonego w zamówieniu dotyczącym Oprogramowania, lub

(ii) jeśli zakupiłeś Oprogramowanie na CD lub innym nośniku fizycznym, w pakiecie oprogramowania, lub

(iii) jeśli otrzymałeś Oprogramowanie w połączeniu z innym sprzętem lub oprogramowanie, termin określony przez dostawcę. Jeśli są warunki odnowienia dostępny, SimpleStar dostarczy zawiadomienie oferujące ci możliwość do zakupu odnów po aktualnej cenie odnowienia. Początkowy termin i wszelkie zakupione przedłużenia są określane w niniejszej Umowie jako termin".

2.2. Zakończenie

SimpleStar, Oprócz tego inne prawa mogą być dostępne na stronie prawo lub słuszność, są uprawnione do rozwiązania niniejszej Umowy na dowolnym czas bez powiadomienia, jeśli popełnisz poważne naruszenie niniejszej Umowy.

2.3. Efekt wypowiedzenia

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy przestaniesz korzystając z Oprogramowania, SimpleStar może zaprzestać udostępniania Aktualizacji Ty i Oprogramowanie może przestać działać. Sekcje 1.4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 i 13 zachowają ważność po wygaśnięciu lub rozwiązaniu ta umowa.

3. Własność

SimpleStar zastrzega sobie wszelkie prawa do Oprogramowania, które nie zostały wyraźnie przyznane niniejszą Umową. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne wyobrażalne prawa własności intelektualnej do Oprogramowania należą do SimpleStar lub jej licencjodawcy i są chronione przez Stany Zjednoczone i obce prawa autorskie, międzynarodowe traktaty i inne stosowne prawa. Wszelkie kopie Oprogramowania, które możesz nałożyć na podstawie tego Umowa musi zawierać całość praw autorskich i inne uwagi z oryginalną kopią Oprogramowania.

4. Aktualizacje zawartości

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pewne produkty oprogramowania SimpleStar wykorzystują treść, która jest od czasu do czasu aktualizowana. Na przykład aktualizacja sterownika produkty wykorzystują zaktualizowane składniki komputera, sterowniki i plik wersje i / lub zaktualizowane wersje systemu BIOS; i funkcje dostarczania treści wykorzystywać zaktualizowane łącza URL itp. (łącznie "Aktualizacje zawartości"). ty może uzyskać aktualizacje zawartości dla dowolnego okresu, w którym (i) wykupił subskrypcję aktualizacji treści dla oprogramowania (w tym wszelkie subskrypcje dołączone do oryginalnego zakupu Oprogramowanie), (ii) zakupione ubezpieczenie uaktualnienia Oprogramowania, (iii) zawiera umowę serwisową obejmującą treść Aktualizacje lub (iv) w inny sposób oddzielnie nabyły prawo do uzyskania Aktualizacje zawartości. Z wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego powyżej, to licencja nie pozwala na uzyskiwanie i używanie aktualizacji zawartości. ty dodatkowo potwierdzaj, że musisz rutynowo pobierać i zezwalać instalacja Aktualizacji w celu uzyskania maksymalnych korzyści z Oprogramowanie.

5. Gwarancja

SimpleStar gwarantuje, że nośniki, na których Oprogramowanie jest dystrybuowane będą wolne od wad przez okres trzydziestu (30) dni od daty zakupu Oprogramowania ("Okres gwarancji"). Jedynym rozwiązaniem w przypadku naruszenia tej gwarancji będzie to SimpleStar zastąpi wszelkie wadliwe nośniki zwrócone do SimpleStar w okresie gwarancyjnym lub, jeśli ma zastosowanie sekcja 6 poniżej, dokonaj zwrotu pieniądze Zapłaciłeś za Oprogramowanie. SimpleStar nie gwarantuje, że Oprogramowanie spełni Twoje wymagania lub działanie Oprogramowania będzie nieprzerwany lub wolny od błędów. Aby wykonać swoje prawa w ramach tej sekcji 5 musisz odinstalować i zniszczyć wszystkie kopie pliku Możliwe oprogramowanie (w tym wszystkie kopie archiwalne) oraz (i) jeśli Oprogramowanie zostało zakupione przez pobranie, postępuj zgodnie z instrukcjami na email potwierdzający otrzymany w związku z zakupem, lub (ii) w przypadku wszystkich innych zakupów, zwróć Oprogramowanie w oryginale przesyłkę wraz z dowodem zakupu do punktu zakupu.

POWYŻSZA GWARANCJA JEST WYŁĄCZNA I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚĆ DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. NINIEJSZA GWARANCJA DAJE CI SPECYFICZNE PRAWA USTAWOWE. MOGĄ MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD STANU PAŃSTWO I KRAJ NA KRAJ.

6. Gwarancja zwrotu pieniędzy

Jeśli jesteś oryginalnym licencjobiorcą tej kopii Oprogramowania i jesteś nie jest w pełni usatysfakcjonowany z jakiegokolwiek powodu, do którego jesteś uprawniony otrzymasz zwrot pieniędzy, które zapłaciłeś za Oprogramowanie (mniej wysyłki, obsługa i wszelkie obowiązujące podatki) poprzez powiadomienie SimpleStar Obsługa klienta lub dealer na piśmie w dowolnym czasie w ciągu trzydziestu (30) okres następujący po dacie zakupu ("Gwarancja Okres ") .Jeśli otrzymałeś Oprogramowanie jako" dołączony "produkt z zakup komputera lub innego komponentu komputerowego, lub jeśli nie powiadomić obsługę klienta SimpleStar lub sprzedawcę w ramach gwarancji Okres, nie masz prawa do zwrotu pieniędzy.

7. Prywatność

7.1. SimpleStar może dostarczyć ci powiadomienie za pomocą wyskakującego okienka, okno dialogowe, e-mail lub w inny sposób, nawet jeśli nie możesz go otrzymać zawiadomienie, chyba że do momentu uruchomienia Oprogramowania. Każde takie powiadomienie będzie zostać uznane za dostarczone w dniu, w którym SimpleStar najpierw udostępni je przez Oprogramowanie, niezależnie od tego, kiedy faktycznie je otrzymasz.

7.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że SimpleStar gromadzi określone informacje dotyczące użytkowników i użytkowania Oprogramowania, w tym niektórych osób identyfikowalne informacje. Niniejszym wyrażasz zgodę na SimpleStar's zbierania i wykorzystywania takich informacji, i zgadzają się, że simpleStar zbieranie i wykorzystywanie takich informacji będzie podlegać Polityka prywatności SimpleStar, obecnie publikowana na stronie www.simplestar.com jak SimpleStar może zmienić to samo od czasu do czas.

8. Zrzeczenie się szkód

Z WYJĄTKIEM WYRAŹNIE DOSTARCZONYM PRZEZ CZĘŚĆ 5 NINIEJSZEJ UMOWY, FIRMA SIMPLESTAR ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIE, MEDIA I WSZELKIE INNE PRZEDMIOTY NINIEJSZEJ UMOWY, CZYM WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI, GWARANCJA DOMNIEMANA WARTOŚCI HANDLOWEJ, DOMNIEMANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CEL I DOMNIEMANA GWARANCJA NIENARUSZALNOŚCI. SIMPLESTAR NIE JEST GWARANTUJ, ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB BEZ BŁĘDÓW. Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają ograniczeń dorozumianych gwarancja, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania. Możesz mieć inne prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

9.1. NIEKTÓRE KRAJE I KRAJE, W TYM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO, NIE ZEZWALA NA OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, WIĘC PONIŻEJ OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

9.2. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I NIEZALEŻNIE OD TEGO, ŻE JAKIEKOLWIEK ŚRODKI ZARADCZE USTAWIONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE SPEŁNIAJĄ PODSTAWOWY CEL I NAWRACAJĄC WSZYSTKIE TUTAJ DO TEGO PRZECIWNIE:

(A) W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SIMPLESTAR ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKĄKOLWIEK WADA, NIEWŁAŚCIWE USZKODZENIA LUB STRATY WYNIKAJĄCE Z INSTALACJI LUB UŻYTKOWANIA TRZECIEGO OPROGRAMOWANIE PARTII, SPRZĘT, SPRZĘT, PRODUKTY LUB INNE PRODUKTY, W TYM, LECZ NIE TYLKO, AKTUALNE AKTUALIZACJE, STEROWNIKI LUB INNE PLIKI OTRZYMANE OD OSOBY TRZECIEJ (ZBIORCZEJ, "PRODUKTY STRON TRZECICH"), OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM UŻYTKOWNIKA (LUB KAŻDEGO OSOBY TRZECIEJ) OPROGRAMOWANIE. WSZELKIE GWARANCJE I OBOWIĄZKI STRON TRZECICH POŁĄCZENIE Z PRODUKTAMI STRON TRZECICH SĄ NA ZEWNĄTRZ ZAKRESU TEGO UMOWA I MUSI BYĆ PRZEDSTAWIONA W RAMACH ODDZIELNEJ UMOWY MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM I TAKIE STRONY TRZECIE.

(B) W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SIMPLESTAR ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, WTÓRNE, KARNE, POŚREDNIE LUB PODOBNE ODSZKODOWANIA, W TYM JAKIKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW LUB UTRACONYCH DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚĆ UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI FIRMA SIMPLESTAR ZOSTAŁA POINFORMOWANA MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

(C) W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SIMPLESTAR'S LUB JEJ LICENCJODAWCÓW PRZEKRACZAĆ CENĘ ZAKUPU OPROGRAMOWANIA.

9.3. ZRZECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA OKREŚLONE PRZED ZASTOSOWANIEM NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY AKCEPTUJESZ OPROGRAMOWANIE.

10. Podatki

Będziesz odpowiedzialny za opłacenie całej sprzedaży, użytkowania i tym podobnych podatki związane z licencją na oprogramowanie.

11. Użytkownicy rządowi

Jeśli Oprogramowanie zostanie pobrane lub będzie dostępne dla lub w imieniu użytkownika Stany Zjednoczone Ameryki, jej agencje i / lub instytucje ("USA. Rządu "), jest ona objęta ograniczonymi prawami. lub ujawnienie Oprogramowania przez Rząd USA podlega ograniczenia określone w punkcie (c) (1) (ii) Praw w Dane techniczne i klauzula oprogramowania komputerowego DFARS 252-227-7013 lub pkt (c) (1) i (2) Komputera Komercyjnego Ograniczone przez oprogramowanie prawa 48 CFR 52.227-19, stosownie do przypadku.

12. Kontrola eksportu

Oprogramowanie i podstawowe informacje i technologie mogą nie być pobrane, udostępnione lub w inny sposób wyeksportowane lub ponownie wyeksportowane, z wyjątkiem jako upoważniony przez prawo Stanów Zjednoczonych i ustawodawstwo jurysdykcji w w którym uzyskano Oprogramowanie. W szczególności Oprogramowanie może nie być eksportowane lub ponownie wywożone (i) na (lub na rzecz obywatela lub rezydenta) Kuba, Libia, Korea Północna, Iran, Syria lub jakikolwiek inny kraj, do którego USA wprowadziło embargo na towary; lub (ii) wobec kogokolwiek ze Skarbu USA Lista wydziałów specjalnie wyznaczonych obywateli lub Stanów Zjednoczonych Tabela odmowy zleceń Departamentu Handlu. Pobierając, uzyskując dostęp lub korzystasz z oprogramowania, zgadzasz się z powyższymi postanowieniami, a Ty reprezentujesz i gwarantuje, że nie znajdujesz się pod kontrolą, lub obywatelem lub rezydentem takiego kraju lub na takiej liście.

13. Ogólne warunki

13.1 Niniejsza umowa podlega prawu stanu Kalifornia i odpowiednie sądy stanu Kalifornia wyłączną jurysdykcję nad jakimkolwiek sporem wynikającym z korzystania przez Użytkownika z Oprogramowanie. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne przez każdy sąd właściwy jurysdykcja, nieważność takiego postanowienie nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejsze porozumienie, które pozostanie w mocy. Bez zrzeczenia się dowolnego okresu obowiązywania niniejszej umowy uważa się za dalszy lub ciągły zrzeczenie się tego terminu lub jakiegokolwiek innego warunku.

13.2 Niniejsza Umowa została oryginalnie przygotowana w języku angielskim. Chociaż SimpleStar może zapewnić jeden lub więcej tłumaczeń dla twojego wygoda, wersja angielska będzie kontrolować w przypadku jakichkolwiek konflikt lub rozbieżność.

13.3 Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia między Tobą a Tobą SimpleStar w odniesieniu do tej transakcji i wszelkich wcześniejszych oświadczeń lub reprezentacje. Wszelkie zmiany w tej umowie muszą zostać wprowadzone w pisanie, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela firmy Corel Corporation

14. Włączenie inteligentnego monitora

Wraz z instalacją naszej aplikacji można dołączyć wsparcie aplikacja o nazwie "Smart Monitor". Smart Monitor został zaprojektowany, aby pomóc w monitorowaniu komputera w przypadku niepożądanych zmian lub obszarów wymagających uwagi. Kiedy coś, co ustalimy, wymaga twojej uwagi, zostaniesz zauważony ostrzeżony przez wiadomość w zasobniku. Możesz wybrać działanie w wiadomości lub wyłączyć te wiadomości pojawiające się w przyszłości.

15. Instalacja

Aplikacja obsługuje instalację cichą, tzn. Aplikacja może być instalowana bez wyświetlania okien instalacji bez wyświetlania monitów.

16. podobne produkty

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że produkty SimpleStar są podobne pod względem funkcjonalności do produktów innych marek Corel Corporation, takich jak WinZip SystemTools, WinZip i ReviverSoft. W żadnym momencie nie musisz instalować produktów więcej niż jednej marki.

17. Zewnętrzni dostawcy

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre produkty wykorzystują oprogramowanie lub aplikacje opracowane przez podmioty inne niż SimpleStar. Zewnętrzni dostawcy to między innymi ShieldApps (Simple Privacy Protector) i SysTweak (Simple Malware Protector, Simple Disk Optimizer).

Nasze najpopularniejsze
Pakiet na PC jest w sprzedaży!
  • Zoptymalizuj wydajność komputera
  • Chroń swoje prywatne dane
  • Zwiększ bezpieczeństwo komputera
Tylko dzisiaj - do 50% taniej!
Zapisać
Aż do
50
%
OSTATNIA SZANSA: Zaoszczędź do 50% na naszych najlepszych pakietach. Oferta wygasa wkrótce! Pobierz teraz