ทำไมเพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์อย่างง่ายไม่สมบูรณ์สแกนหรือซ่อมแซมปัญหาที่พบ?Why does Simple PC Optimizer not complete a scan or repair the problems found?

หาก Simple PC Optimize r จะไม่ทำการสแกนคอมพิวเตอร์หรือพื้นที่เฉพาะของคุณให้แน่ใจว่าได้เลือกพื้นที่ที่คุณต้องการสแกนและรวมอยู่ในการวิเคราะห์ ในการทำเช่นนี้คลิกที่ไทล์ ซ่อมแซม จากหน้าจอหลัก หากพื้นที่นั้นมีเครื่องหมายถูกในกล่องใกล้กับชื่อพื้นที่นั้นจะรวมอยู่ในการวิเคราะห์ คุณสามารถเลือกและยกเลิกการเลือกแต่ละส่วนได้โดยคลิกในกล่องที่เกี่ยวข้อง ในการซ่อมแซมข้อผิดพลาดที่ระบุคุณต้องลงทะเบียนและเปิดใช้งาน Simple PC Optimizer คุณสามารถดูลิงค์ ที่นี่ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ

ขออภัยนี้ไม่ได้ช่วย คุณกำลังประสบปัญหาอะไร?
Great! ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น
คำตอบนี้ไม่ช่วย
แก้ไขการแปล
เครื่องแปลภาษา (Google):
กำลังโหลด ...
คัดลอกไปแก้ไข
or ยกเลิก